Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Hemtjänst
Huvudmeny

Hemtjänst

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte kan klara de vardagliga sysslorna och/eller din personliga omvårdnad, kan få hjälp och stöd via hemtjänsten. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad och sjukvårdsinsatser. Du kan ansöka om bistånd i form av hemtjänstsinsatser. En handläggare kontaktar dej och en utredning inleds där behoven bedöms och ett beslut om bistånd fattas.

Insatserna planeras med utgångspunkt från behov och levnadssituation. De beskrivs också i en individuell genomförandeplan som upprättas i samspel mellan dig, anhöriga och närstående. Här följer några exempel på insatser som kan beviljas:

  • enklare hushållsgöromål, som exempelvis städ, tvätt och inköp
  • personlig omvårdnad, som exempelvis dusch och hårvård
  • matdistribution
  • trygghetslarm
  • hjälp med läkemedel
  • träning och rehabilitering

Insatser från hemtjänsten kan erbjudas dygnet runt och oberoende var i kommunen du bor. Insatserna är avgiftsbelagda. Aneby kommun tillämpar maxtaxa för avgifter inom hemtjänsten. Har du hjälp med sjukvårdsinsatser (hjälp med läkemedel, stödstrumpor) ingår det ej i maxtaxan. Hemtjänsten i den egna bostaden utgår alltid från målsättningen att du ska kunna bo kvar så länge det är möjligt.

Enhetschef  Elin Joelsson

Samordnande undersköterska Helena Ramde

 

 

 

 

Senast kontrollerad: 2017-10-24.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]