Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Hemtjänst » Fritt val inom hemtjänsten
Huvudmeny

Fritt val inom hemtjänsten

Du som har beviljats hemtjänst kan själv välja vem som ska utföra hjälpen bland de utförare som finns i Aneby kommun.

Du som brukare ansöker som tidigare hos kommunens biståndshandläggare om den hjälp och de insatser du behöver. När du får ditt biståndsbeslut kan du sedan under förutsättning att det finns godkända utförare, välja mellan kommunen och de privata utförare som valt att ha verksamhet i det område där du bor. Valet av utförare är ditt eget. Biståndshandläggaren informerar om vilka alternativ som finns, men kan inte välja åt dig eller rekommendera en viss utförare. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Du har rätt att byta utförare och du kan när som helst göra ett nytt val.

Du behöver inte välja

Du som redan har hemtjänstinsatser måste inte välja. Gör du inget aktivt val har du även i fortsättningen kommunen som utförare av hjälp i hemmet. För dig som är ny, och inte kan eller vill välja, så tillämpas ickevalsprincipen. Detta innebär en turordning mellan de utförare som är godkända och verksamma i det område där du bor.

Samma villkor för alla

Alla utförare, både privata och kommunala, måste uppfylla samma kvalitets- och kompetenskrav och de får lika mycket betalt per timme. Du betalar precis som tidigare hemtjänstavgift enligt kommunens fastställda hemtjänsttaxa. Om du inte är nöjd med hur insatserna utförts har du rätt att byta utförare. Kontakta i så fall biståndshandläggare.

Godkända utförare i Aneby kommun: 

Senast kontrollerad: 2015-09-01.

Aneby kommun som hemtjänstutförare

Händer omsorg

För oss är det viktigt med ett gott bemötande och att du ska känna dig trygg i mötet med oss.

Ett möte som ska bygga på förtroende, respekt, lyhördhet och trygghet.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]