Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Hemtjänst » Fritt val inom hemtjänsten » Aneby kommun som hemtjänstutförare
Huvudmeny

Aneby kommun som hemtjänstutförare

Händer omsorg

För oss är det viktigt med ett gott bemötande och att du ska känna dig trygg i mötet med oss.

Ett möte som ska bygga på förtroende, respekt, lyhördhet och trygghet.

I vårt arbete strävar vi alltid efter att finnas där för dig och försöka tillgogose det behov av hjälp med stöttning Ni behöver för att med så god livskvalitet som möjligt kunna bo kvar i det egna hemmet.

För att nå upp till dessa mål jobbar vi i grupper med erfarna undersköterskor/vårdbiträden där vi verkställer biståndbeslut i ordinärt boende under dygnets alla timmar. Vi utför insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälsosjukvårdslagen (HSL) där den enskildes behov är vårt fokus. Det är också vi som kommer om ni har trygghetslarm och behöver hjälp via det.

Stödinsatser till verksamheten är sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, rehab och samordnare.

Insatser som utförs

Omvårdnads- och serviceinsatser beviljade av biståndshandläggare.

Geografiska områden

Hela Aneby kommun

Synpunkter och klagomål

Vi tar gärna emot synpunkter på vårt arbete och är mån om att jobba aktivt med att ständigt förbättra vår verksamhet. Ta kontakt med den personal som kommer hem till dig så hjälper de till.

Du kan även fylla i ett formulär på kommunens webbplats

Kontaktuppgifter

Aneby kommun
Box 53
578 22 Aneby

Telefon:
0380-461 43, 0380-464 20 

Telefontid:
Öppettider reception och växel

www.aneby.se/hemtjanst

Verksamhetsansvarig:

Elin Joelsson                                                                

Senast kontrollerad: 2015-09-01.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]