Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Individ- och familj » Försörjningsstöd
Huvudmeny

Försörjningsstöd

Du som vistas i Aneby kommun har rätt till försörjningsstöd, om du själv inte kan försörja dig eller tillgodose dina behov på annat sätt.

Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner.

I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd med mera).

Normalt anses föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år eller avslutat gymnasieskolan, dock inte längre än till 21 års ålder.

Ansökan om försörjningsstöd

Bistånd kan ges på olika sätt men utgår alltid från varje persons behov och förutsättningar. Vid det första besöket hos en handläggare kan du få information om regler och handläggning och en utredning startar. En viktig utgångspunkt är att arbeta för att du ska klara din försörjning på egen hand och inte bli bidragsberoende.

Du bokar en tid med en handläggare under telefontiden: måndag-fredag kl 8.30-9.30, via kommunens telefonväxel, 0380-461 00.

Vid handläggningen görs en individuell bedömning av dina godtagbara utgifter och inkomster. Detta jämförs sedan med riksnorm och riktlinjer som formar grunden för ett beslut.

Du kan få hjälp med försörjningsstöd till kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, telefon- och TV-avgift. Försörjningsstödet grundas på en riksnorm som årligen bestäms av regeringen.

Du kan också ha rätt till försörjningsstöd för skäliga kostnader till exempel till boende, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 

Senast kontrollerad: 2015-08-06.

Att ta med sig vid ansökningstillfället

Följande handlingar ska du ta med vid ansökningstillfället. Om något saknas kan utredningen och därmed beslutet om eventuellt bistånd försenas.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]