Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Individ- och familj » Ledningssystem
Huvudmeny

Sociala avdelningens kvalitetsledningssystem

Kommunstyrelsen i Aneby kommun har under hösten 2013 antagit en riktlinje för Sociala avdelningens kvalitetsledningssystem. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ansvarsfördelningen i de olika områdena som systemet omfattar. Dokumentet i sin helhet kan läsas nedan. Dokumentet ska vid behov revideras en gång om året av socialchefen. Kvalitetsledningssystemet antogs av Sociala utskottet den 12 november 2013.

Kvalitetsrapport

Avdelningen skriver tertialvis en kvalitetsrapport över verksamhetens resultat. Rapporten kan laddas hem nedan.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år skriver avdelningens Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) en patientsäkerhetsberättelse. Rapporten kan laddas hem nedan.

Senast kontrollerad: 2015-08-06.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]