Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Individ- och familj » Överklaga ett beslut
Huvudmeny

Vill du överklaga ett beslut?

Om du inte är nöjd med det beslut som kommunen tagit gällande ditt ärende kan du överklaga hos förvaltningsrätten. Tala om vilket beslut du vill överklaga, ange varför du tycker det är felaktigt, samt vilken ändring du vill göra. Bifoga även handlingar eller annat material som stöder din uppfattning.

Överklagan skickas/överlämnas till den nämnd eller den handläggare som fattat beslutet. För att ärendet skall prövas ska skrivelsen ha inkommit senast tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet. Har din överklagan inkommit i rätt tid kommer handlingen att skickas vidare till förvaltningsrätten om handläggaren inte själv ändrar beslutet till din fördel.

I din överklagan ska du uppge namn, personnummer, postadress, telefonnummer och namnunderskrift. Om du anlitar ombud kan hon/han underteckna skrivelsen men glöm då inte att bifoga en fullmakt. Om något är oklart eller om du behöver hjälp med att överklaga ett beslut är du välkommen att kontakta handläggare.

Adressen är: Aneby kommun, Box 53, 578 22 Aneby.

Senast kontrollerad: 2017-12-07.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]