Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Individ- och familj » Serveringstillstånd
Huvudmeny

Serveringstillstånd

Alkohollagen

Alkohollagen gäller för tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker samt handel med dessa varor.

Serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats (serveringstillstånd). Den som bedriver servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker, senast när verksamheten påbörjas.

Den som är serveringsansvarig ska, med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter, vara lämplig för uppgiften samt till tillståndsmyndigheten även anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen. Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen, 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622). Läs mer på denna sida om provet. Provet görs hos handläggaren i kommunen.

Kommunen är enligt alkohollagen tillsynsmyndighet när det gäller servering av alkohol.

Här hittar du avgifter för tillstånd för alkoholservering, tillsynsavgifter med mera. Basbeloppet för år 2018 är 45 300 SEK.

Avgifter

 

 

 

Tillståndsavgift alkoholservering

 

 

Kostnad

Permanent serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap

 

 

15% av basbelopp.

Utvidgat serveringstillstånd (t.ex utökad tid)

 

 

10% av basbelopp.

Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap

 

 

2.5% av basbelopp. 

Tillfälligt tillstånd för allmänheten (t.ex öltält)

 

 

11% av basbelopp.

Tillfälligt tillstånd för allmänheten, viss period (t.ex julbord)

 

 

12% av basbelopp.

Avgiften betalas i samband med ansökan. Ansökningsblanketter finns i blankettlagret Sociala avdelningen

När din ansökan blivit godkänd blir du tillståndshavare, vilket innebär att du måste anmäla skriftligen serveringsansvarig personal. Blankett för detta får du av handläggaren. 

För mer information kontakta handläggare Lotta Rosén hos Myndighetsenheten.

När behövs det inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Musik i offentliga lokaler

När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) betala en avgift till SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt. Du hittar mer information om hur det fungerar och vad som gäller för just din verksamhet hos SAMI.

Senast kontrollerad: 2018-03-13.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]