Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Individ- och familj » Våld i nära relationer
Huvudmeny

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

 • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
 • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
 • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
 • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
 • Tvingar dig till något sexuellt
 • Tar kontrollen över din ekonomi

Du har rätt till skydd och stöd

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Skydd och tillfälligt boende
 • Ekonomisk hjälp
 • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.
Vid akut fara, ring alltid 112.

Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?

 • Har du svårt att kontrollera din ilska?
 • Blir du lätt svartsjuk och kontrollerande?
 • Har du varit nära att använda våld mot någon närstående?
 • Har du knuffat, slagit eller på annat sätt skadat någon i din närhet?
 • Är du rädd att du ska gå över gränsen?

Det finns stöd att få. Om du har barn kan du även få stöd i din föräldraroll.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning
 • Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till våld

Du kan få kostnadsfri rådgivning och stöd genom att kontakta Dag Holm, anställd vid region Jönköpings län. Dan nås på tel. 072-508 01 12 eller via e-post: dag.holm@rjl.se.  

 

Barn som upplever våld i en nära relation

Att uppleva våld kan innebära att:

 • Bli utsatt för våld (allt från slag, knuffar, sexuellt våld, trakasserier och hot till känslomässig avvisning)
 • Se eller höra våld
 • Se våldets tecken (till exempel blåmärken, trasiga saker, rädsla)
 • Känna av stämningen i hemmet

De flesta barn är medvetna om vad som händer i familjen även om anhöriga inte tror det. Barn märker fort om någon närstående inte mår bra, men de berättar inte alltid om sina känslor. Att ett barn mår dåligt eller känner oro kan istället visa sig i lek eller på annat sätt i deras beteende.

Gör en orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa? Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten utreder situationen, ger stödsamtal och vidtar nödvändiga åtgärder.

Vissa yrkesverksamma är skyldiga enligt lag att göra en orosanmälan. Det gäller exempelvis dig som arbetar i skolan, sjukvården eller på polisen.

Stöd och hjälp till barn som upplevt våld

Hos socialtjänsten kan barnet och dess anhöriga få hjälp. Exempelvis:

 • Stödsamtal
 • Gruppverksamhet för barn
 • Stöd i föräldrarollen för barnens bästa
 • Kontaktperson eller kontaktfamilj
 • Andra åtgärder om situationen blir akut, exempelvis jourhem

 

Kontaktinformation

Individ & Familjesomsorgen
Myndighetsenheten, Sociala avdelningen
Storgatan 48
578 22 Aneby

För att komma i kontakt med handläggare för våld i nära relationer: ring Aneby kommuns växel, tel. 0380-461 00 (du får vara anonym om du vill).

Inträffar något akut under kvällar och helger, når du socialjouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Senast kontrollerad: 2017-05-23.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]