Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Kvalitet och utveckling
Huvudmeny

Kvalitet och utveckling

I dagens samhälle har medborgarna krav på information, valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i den offentligt finansierade verksamheten. Denna utveckling ställer nya krav på kommunen, men också möjligheter. Kortfattat kan det handla om en bättre och fortlöpande dialog med våra intressenter, ett ständigt effektiviseringsarbete och en hög kvalitet på de tjänster vi tillhandahåller.

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att höja kvaliteten och utveckla verksamheten. Sociala avdelningens kvalitetsarbete skapar en grund för alla våra enheter att arbeta vidare med utveckling av den verksamhet vi bedriver. Syftet med denna sida är att underlag och resultat av utvecklingen på ett tydligt och enkelt sätt görs tillgängligt för kommunens invånare.

Semestervikariat

Sociala avdelningen lämnar årligen ut en enkät till alla som varit semestervikarier inom avdelningen. Resultatet av denna används dels för att förbättra arbetet med introduktionen av just vikarier, dels i arbetet med att förbättra det löpande arbetet inom verksamheten. 

Här kan du läsa resultatet av Sociala avdelningens enkät för semestervikariat år 2013:

Senast kontrollerad: 2014-11-14.

Kvalitet och utveckling inom Funktionshinderomsorgen

Sociala avdelningen lämnar årligen ut en enkät till alla intressenter inom Funktionshinderomsorgen (tidigare Handikappomsorgen), för att mäta hur verksamheten inom Funktionshinderomsorgen i Aneby kommun fungerar.

Kvalitet och utveckling inom Äldreomsorgen

Sociala avdelningen deltar i den nationella brukarundersökningen som Socialstyrelsen genomför varje år, för att mäta hur verksamheten inom Äldreomsorgen i Aneby kommun fungerar.

Denna undersökning genomförs som regel under senvåren varje år och resultatet publiceras i november-december samma år. I 2013 års undersökning återfanns hemvården på flera topplaceringar jämfört med övriga riket. Tyvärr nådde dock inte Särskilt boende Antuna upp till det antal svar som Socialstyrelsen ställer som krav för att sammanställning ska kunna göras, därför finns inget resultat redovisat för boendet.

Läs gärna mer om brukarundersökningen på Socialstyrelsens webbplats! Se länk till höger på sidan.  

Undantaget är inom korttidsboendet Antuna, där vi genomför en egen brukarundersökning då denna verksamhet inte omfattas av den nationella brukarundersökningen. Här genomför vi undersökningen under april månad och presenterar resultatet i augusti samma år.

Samtliga resultat från dessa undersökningar kommer att presenteras på denna sida.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]