Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Nyanlända - Integration
Huvudmeny
Färgglada klädnypor på rad

Integration i Aneby - hur hjälper vi nyanlända

Genom en ömsesidig öppenhet för varandras olika kulturer och levnadsvillkor kan invandrarna bli en del av vårt samhälle, på samma villkor, med samma möjligheter och skyldigheter som andra kommuninnevånare.

Vad du kan göra

Många flyktingar kommer till Sverige nu. Som privatperson kan du på olika sätt bidra till ett bra mottagande.

Anmäl ditt intresse för:

Besök Office corner och hjälp till med allt från att förklara hur det svenska systemet fungerar till att bara umgås och vara en medmänniska. Du behövs!

Flyktingmottagning

Frågor i samband med integration handläggs av myndighetsenheten med utgångspunkt från de behov som finns i varje enskilt fall.

Har frågor kring flyktingmottagningen kan du kontakta flyktingsamordnare  Eva Hertzman eller flyktinghandläggare  Maja Lindov

Senast kontrollerad: 2018-05-15.

Att vara god man för ensamkommande barn

Varje år kommer flera tusen barn under 18 år utan föräldrar till Sverige och söker asyl. De ska enligt lag ha stöd av en god man innan de får uppehållstillstånd.

Stort intresse att vara värdfamilj till nyanlända

Händer

Gensvaret bland Anebyborna var stort när Studieförbundet Vuxenskolan och Aneby kommun informerade om vad det innebär att vara värdfamilj i Gula villan i mitten av april. I dagsläget är det ett 20-tal och familjer som visat intresse.

Invandring en nyckel till Anebys överlevnad som kommun

I slutet av förra året beslutade politikerna i Aneby kommun att vi under 2015 ska ta emot 73 nyanlända flyktingar. Ett beslut som samtidigt förpliktigar att vi lyckas bra med att bosätta alla de här personerna och också lyckas integrera dem i vardagslivet i samhället.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]