Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Rehabilitering
Huvudmeny

Rehabilitering

Sociala avdelningens rehabenhet består av sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar mot kommunens olika enheter. Vi jobbar med rehabilitering inom särskilt- och ordinärt boende, funktionshinderomsorgen, psykiatrin och arbetsmarknadsenheten. 

Till rehabenheten behövs ingen remiss. Du kan själv vända dig till oss  eller genom befintlig insats såsom boendestöd, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare med flera. Vi gör en bedömning utifrån ditt behov. Faller behovet inom våra ramar gör vi tillsammans en planering för din rehabilitering. Insatserna kan bestå av träning, behandling, hjälpmedel, kognitivt stöd med mera.

Här kan du nå oss som arbetar med rehabilitering

Här kan du läsa mer om hjälpmedel och vem du ska kontakta

På Antuna servicehus finns även ett korttids/rehabavdelning där man kan få hjälp med träning under en tidsbegränsad period. Målsättning för träningen är att komma hem igen och insatserna är fokuserade på aktiviteter i det dagliga livet. För att få denna insats krävs ett beslut av biståndshandläggare.

Här kan du nå oss som arbetar med biståndshandläggning

För insatser av sjukgymnast/arbetsterapeut i ordinärt boende tas det ut en avgift enligt gällande taxa. Detta gäller inte personer under 18 år, personer inom funktionshinderomsorg, personer inom psykiatrin eller om du har kommit upp i den kommunala maxtaxan.  

Här kan du läsa mer om taxor och avgifter gällande rehabilitering

Senast kontrollerad: 2018-06-21.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]