Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Taxor och avgifter
Huvudmeny

Taxor och avgifter

Aneby kommun tillämpar maxtaxa för de insatser som är avgiftsbelagda inom verksamheten. Maxtaxa är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunen får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Avgiften beräknas alltid utifrån hur mycket insatser, samt vilken inkomst du har. När man beräknar avgiften drar man först av ett förbehållsbelopp, som täcker boende- och matkostnad med mera. Det som kvarstår blir det så kallade avgiftsutrymmet och den summa som du mest kan få betala för insatserna.

Timtaxa
Max 341 kronor/timme

Maxtaxa hemtjänst
2044 kronor/månad

Trygghetslarm
250 kronor/månad, ingår i maxtaxan

Hemsjukvård
308 kronor/månad, ingår i maxtaxan
Enstaka tillfälle 154 kronor/besök, ingår i maxtaxan

Matdistribution (hemleverans)
57 kronor/portion

Matkupong med bistånd Druvan
72 kronor/portion

Korttidsboende/Rehabilitering
Måltidsavgift 104 kronor/dygn
Vårdavgift max 68 kronor/dygn

Dagrehabilitering
Måltidsavgift 55 kronor/dag
Vårdavgift max 10 kronor/dag

Senast kontrollerad: 2018-03-07.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]