Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo
Huvudmeny
Flygbild över Aneby centrum

Planera, bygga och bo

I Aneby kommun har du möjlighet att bo som det passar dig. Här finner du villaområden, lägenheter, tätort och landsbygd. Går du i tankar att bygga nytt, så kan vi erbjuda lediga villatomter.

När vi bygger, river eller renoverar påverkas miljön och människorna runt omkring på många olika sätt. För att göra detta på bästa möjliga sätt ser vi gärna att du kontaktar oss på Plan- och byggenheten angående bygglov, anmälningar, detaljplaner eller energi så hjälper vi gärna till!

Senast kontrollerad: 2017-01-25.

Angående ombyggnation av väg 32 (Sunneränga - Marbäck)

Sommaren 2018 beräknas den nya, mötesfria vägen mellan Sunneränga och Marbäck stå klar.

Angående beläggning av väg 992 (sträckningen Haurida-Lövviken)

Trots kommunens försök att få länsstyrelsen att gå med på att rusta upp väg 992 (sträckningen Haurida-Lövviken) med en hårdgjord beläggning har beslut fattas om att behålla gruset vid upprustningen 2016. "Det är bara att konstatera att kommunen och länsstyrelsen har haft olika uppfattningar gällande beläggning av den aktuella vägsträckan. Från kommunens sida har vi sedan lång tid tillbaka arbetat hårt för en beläggning men som jag ser det så har vi nog nått vägs ände i det här ärendet" säger Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef i Aneby kommun. 
För mer information, se PDF:en som länkas nedan:

Förslag till försköning av Fredstorget i Aneby

Scenen

Ett trädäck på Fredstorgets scen kan ge sköna stunder i eftermiddagssolen

I juli har Viktor Brandt Johnson, blivande planeringsarkitekt på Blekinge Tekniska Högskola, jobbat tillsammans med plan- och byggenheten på ett projekt om försköning och omgestaltning av Fredstorget i Aneby tätort.

Anmälan krävs för kaminer, eldstäder och rökkanaler

Barnfötter framför brasa

Vid installation eller väsentlig ändring av till exempel en kamin, eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till bygglovsavdelningen och invänta startbesked. I vissa fall kan du behöva bygglov för din installation eller ändring.

Attraktiva tomter och nya lägenheter

Sugen på att flytta? I Aneby kommun kan vi erbjuda alla möjligheter. Här finns byggklara tomter i exklusiva sjölägen både i Aneby och på landsbygden, här bygger vi nya fräscha lägenheter och här finns naturligtvis prisvärda villor till salu, både i tätorten Aneby och övriga delar av kommunen.

Meddelande om beslut om uppförande och drift av vindkraftverk i Frinnaryd

Vindkraftverk

Kunggörelse Aneby 2015-04-15

180 meter högt vindkraftverk i Frinnaryd beviljas bygglov efter inkommen inventering av fladdermöss och havsörn.

Ändringar i plan- och bygglagen från och med 2 juli

Stuga

Exempel på Attefallshus max 25 kvm.  

Tidigare bygglovspliktiga åtgärder blir nu anmälningspliktiga och detta gäller uppförande av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 25 kvadratmeter, tillbyggnad av huvudbyggnad med 15 kvadratmeter bruttoarea och att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]