Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Ändringar i plan- och bygglagen från och med 2 juli
Huvudmeny
Flygbild över Aneby centrum

Ändringar i plan- och bygglagen från och med 2 juli

Stuga

Exempel på Attefallshus max 25 kvm.  

Tidigare bygglovspliktiga åtgärder blir nu anmälningspliktiga och detta gäller uppförande av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 25 kvadratmeter, tillbyggnad av huvudbyggnad med 15 kvadratmeter bruttoarea och att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får...

Attefallshus

...förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Tillbyggnad 15 kvadratmeter

...göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Takkupor

...bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du påbörjar arbetena.

Illustration: anmälningspliktiga åtgärder

Illustration över anmälningspliktiga åtgärder

Startbesked

Tillsynsnämnden utfärdar de startbesked som krävs innan man får påbörja byggnationen. Innan startbesked ges ska tillsynsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggandet.

Får jag bygga? 

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder i Boverkets informationsbroschyr. 

Får jag bygga? (0,97 MB)

Har du frågor, hör gärna av dig till Samhällsbyggnadsavdelningen.

Senast kontrollerad: 2014-07-10.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]