Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Att vårda sin tomt
Huvudmeny
Gammalt brygghus med trasigt tak

Att vårda sin tomt

Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla sin tomt oavsett om den är bebyggd eller inte och sina byggnader i vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen.

För fastigheter som ur ett historiskt eller miljömässigt perspektiv är särskilt värdefulla kan skyddsbestämmelser ingå i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Tillsynsnämnden har ansvar för tillsynen för att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.

Senast kontrollerad: 2015-02-18.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]