Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Brandskydd och sotning
Huvudmeny

Brandskydd och sotning

Brandsäkerhet och brandskydd handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder. Det handlar också om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.

Ett bra sätt att förebygga bränder är att titta över vilka risker som finns i ens omgivning. Några saker som kan orsaka brand är levande ljus, rökning, trasiga el-sladdar och blinkande lysrör. På sommaren kanske du är ute och grillar och då finns det också risker du behöver ta hänsyn till. Därför är det viktigt att du tar reda på riskerna och åtgärdar de risker som går att åtgärda.

Sotning

Den som eldar med ved är skyldig att se till att omgivningen inte blir störd. Om störningen bedöms som en olägenhet ställs krav på vedpanna och bränsle.

Skorstensfejarmästaren kan ge dig råd om hur du ska använda din skorsten och eldstad, och vad du ska göra om du vill installera nytt. För varje ny eldstad krävs en anmälan samt ett startbesked innan installationen får påbörjas, kontakta Samhällsbyggnadsavdelningen för mer information.

Eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar måste sotas regelbundet. I samband med sotningen ska även skorstenar, tak och tillhörande byggnadsdelar kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Se till att stegen finns på plats och att uppstigningsanordningar är godkända ur arbetsskyddssynpunkt. Fastighetsägaren kan annars bli ersättningsskyldig om sotaren skadar sig. Om din eldstad och rökkanal inte har använts på tre år, måste den kontrolleras innan du börjar använda den igen.

Egensotning

Som fastighetsägare kan du ansöka hos kommunen om att få sota själv, kontakta Räddningstjänsten

Blankett för ansökan om medgivande av egensotning finns i vårt Blankettlager Bygga och bo.

För mer information, kontakta  Miljöenheten 

Sotningsfrister och taxor

Kommunen beslutar om sotningsfrister och avgifter för sotning och brandskyddskontroll.

Räddningsverket har föreskrivit om brandskyddskontrollfrister.

Den avgift du betalar baseras på en taxa som Aneby kommun har beslutat. Avgiften består dels av fasta avgifter för olika objekt, dels en grundavgift. Grundavgiften, som bland annat täcker kostnader för administration och resor, är beräknad som en genomsnittlig avgift för hela kommunen.

Nedan hittar du dokumenten för nedladdning. De finns även att hämta i kommunens reception.

Vem sotar i Aneby?

Sotningen kommer, i det fall kunden inte ansöker om annat, att utföras av Skorsten & Vent AB. Skorsten & Vent AB har sedan tidigare avtal med Aneby kommun angående brandskyddskontroller.

För mer information och kontakt besök webbplatsen för Skorsten & Vent AB.
Skorsten & Vent AB

 
 

Senast kontrollerad: 2018-05-17.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]