Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Huvudmeny

Bygglov

Bygglov krävs bland annat för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader, ta i anspråk byggnader för annan användning, sätta upp skyltar, fasadförändringar med mera. Reglerna är olika för tätort, sammanhållen bebyggelse och landsbygd.

Från det att du har lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss att handlägga ditt ärende, men vår ambition är att ha en kortare handläggningstid.

Bygglov gäller i fem år och arbetet ska påbörjas inom två år. Ett bygglovsbeslut vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar. Börjar du bygga före denna tidpunkt så sker det på egen risk. Debitering för bygglov tas ut enligt antagen taxa.

Innan du får börja bygga behöver du ett startbesked, som du får efter att bygglovet beviljats och kontrollplanen godkänts. Om bygget påbörjas innan startbesked kan byggsanktionsavgift komma att utdömas.

Din ansökan ska innehålla:

  • Ansökan om bygglov
  • En situationsplan (tomtkarta) med förslaget inritat i skala 1:400 alternativt 1:500
  • Planritning i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100

application/pdf Plan- och bygglovtaxa (208,37 kB)

Senast kontrollerad: 2016-11-09.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]