Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Bygga, riva och förändra » Förhandsbesked
Huvudmeny

Förhandsbesked

Vill du bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan eller vill stycka en fastighet utanför planlagt område för att sedan kunna bygga på den, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om en fastighetsreglering hos Lantmäteriet.

När ska du söka ett förhandsbesked?

Om du önskar stycka en fastighet utanför planlagt område för att sedan kunna bygga på den, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked gäller i två år och tillsynsnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet. Du måste lämna in en bygglovansökan inom två år för att ditt förhandsbesked ska gälla. Ett förhandsbesked är inte ett muntligt bygglov och debiteras enligt antagen taxa.

När behövs inte ett förhandsbesked?

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt eftersom förutsättningarna regleras i planen och du kan istället ansöka om bygglov direkt. I förhandsbeskedet bedömer vi om en viss åtgärd/byggnad kan tillåtas på en viss plats.

Din ansökan ska innehålla:

  • Ansökan om förhandsbesked
  • En situationsplan (tomtkarta) med förslaget inritat.
  • En översiktlig vatten- och avloppsutredning. Markering av plats för enskilt avlopp och vatten/brunn.
  • En enkel beskrivning av projektet och hur tomten ska användas i form av husplacering, eventuell djurhållning och tillfartsväg. Gärna skisser på byggnaden.
  • Fotografier av befintligt markområde.
Senast kontrollerad: 2015-02-19.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]