Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Kommunens planarbete
Huvudmeny

Kommunens planarbete

Att planera den fysiska miljön handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö. Planering berör oss alla som lever och verkar i Aneby kommun och som medborgare har du möjlighet att påverka planeringen.

Kommunen är ansvarig för hur mark- och vattenområden ska användas. För att reglera det använder sig kommunen av olika typer av planer: översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.

På dessa sidor, under rubriken kommunens planarbete hittar du mer information om fysisk planering och de projekt som är på gång just nu i Aneby.

Senast kontrollerad: 2015-12-03.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]