Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Kommunens planarbete » Detaljplan
Huvudmeny
Detaljplan Skärsjö udde

Detaljplan

En detaljplan är en bindande plan som kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större geografiskt område.

Genom att klicka dig vidare i menyn till vänster kan du läsa mer om gällande planer och pågående planarbeten i Aneby kommun.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en handling som anger hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat hur gator, torg, parker och bebyggelse ska utformas. 

Att ta fram en detaljplan är en lång och noggrann process och brukar ta 6-18 månader. Noggrannheten är nödvändig då planen har stark rättsverkan. Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen. Med planen följer rättigheter för fastigheterna och detaljplanen ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Läs mer om detaljplanering på Boverkets hemsida.

Senast kontrollerad: 2015-11-26.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]