Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Strandskydd » Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Huvudmeny

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

För att främja utvecklingen av landsbygden kan kommunen i sin översiktsplan, efter utredning, peka ut områden i strandnära lägen som bedöms lämpliga för landsbygdsutveckling. I dessa områden utgör landsbygdsutveckling ett ytterligare skäl för dispens från strandskyddet.

I översiktsplanen för Aneby kommun antagen 2013 pekas områden vid nio sjöar ut för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LiS). De berörda sjöarna är Anebysjön, Assjön, Bohultasjön, Bunn, Gravsjön, Härshultasjön, Mosserydssjön, Söljen och Ören.

Kommunens LiS-utredning och Översiktsplan kan du läsa i länkboxen till höger på sidan.

Senast kontrollerad: 2017-12-12.

Länkar till andra webbplatser

Översiktsplan 2013

application/pdf Översiktsplan 2013 (15,04 MB)
LiS-utredning Aneby kommun
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]