Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Vindkraft » Björka och Bolerum
Huvudmeny

Vindkraft Björka och Bolerum

Aktuellt vindkraftsprojekt i Björka och Bolerum

Samhällsbyggnadsavdelningen har fått in fyra bygglovsansökningar och en anmälan om miljöfarlig verksamhet på fyra vindkraftverk i Björka och Bolerum.

Kompletta handlingar för bygglov och anmälan enligt miljöbalken finns längre ner på sidan.

Tillsynsnämnden beviljade vid sitt sammanträde den 28 november 2012 bygglov för uppförande av fyra vindkraftverk i Björka och Bolerum. Samtidigt beslutade nämnden att kommunicera beslutsunderlaget enligt miljöbalken med förslag till försiktighetsmått för den kommande vindkraftsverksamheten till sökanden.

Vid frågor kontakta samhällsbyggnadschef  Michael Wirestam  eller miljöchef  Torbjörn Adolfsson 

Senast kontrollerad: 2017-02-16.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]