Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Vindkraft » Bordsjö
Huvudmeny

Vindkraft Bordsjö

Bordsjö Fideikommiss AB genom ombudet BayWa r.e. Scandinavia AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av en vindbruksanläggning i Aneby kommun.

 

Bild på Bordsjö vindkraftverk och planerat vägnät

Planerat vägnät inom vindbruksparken

Anläggningen omfattar totalt högst 14 vindkraftverk med en totalhöjd om vardera högst 250 meter över marken inom fastigheterna Bordsjö 4:1, Hultarödje 1:1, Kunhult 1:1, Löversmålen 1:1, Marbäcks-Kopparp 1:1 och Smugefall 1:1 i Aneby kommun. Projektet är i grunden markägarinitierat och drivs som ett samarbete mellan Bordsjö Fideikommiss och BayWa r.e. Scandinavia.

 

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om de kommuner där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland prövar ansökan inlämnad av Bordsjö Fideikommiss AB genom BayWa r.e Scandinavia AB i rubricerat ärende.

Bild på lokaliseringen av Bordsjö vindkraft

Lokalisering av vindbruksprojektet

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland tillfrågar Aneby kommun genom skrivelse om kommunen tillstyrker anläggningen. Tillsynsnämnden i Aneby kommun får också möjlighet att på sedvanligt sätt lämna synpunkter på ansökan när den kungörs och skickas på remiss. Kommunen bör besvara frågan om tillstyrkan senast i samband med att den yttrar sig över ansökan i remissbeskedet. Yttrandet får dock lämnas tidigare i processen, så snart kommunen anser att underlaget är tillräckligt för ett sådant beslut.

Senast kontrollerad: 2017-03-08.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]