Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Vindkraft » Vedbo
Huvudmeny

Vindkraft Vedbo

VindIn AB ansöker om tillstånd för att få uppföra maximalt 32 vindkraftverk inom tre delområden; Haurida Västra, Älgön och Knohult. Etableringsområdena ligger delvis inom det historiska området Vedbo, ett av de små ”länder” som gett Småland dess namn, och som gett namn åt projektet.

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om de kommuner där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland prövar ansökan inlämnad av VindIn AB i rubricerat ärende. Aneby respektive Jönköpings kommuner tillfrågas om de tillstyrker anläggningen inom respektive kommun. Tillsynsnämnden kommer, i egenskap av kommunens miljönämnd, också att få möjlighet att på sedvanligt sätt lämna synpunkter på ansökan när den kungörs och skickas på remiss. Beslut om tillstånd fattas slutligen av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland, om berörda kommuner har tillstyrkt anläggningen.

Knohult

Delområdet Knohult ligger i både Aneby och Jönköpings kommuner. I delområdet Knohult kan maximalt 16 vindkraftverk komma att uppföras. Totalhöjden på verken inom delområdet avses uppgå till maximal 205 meter. I Aneby kommun berörs fastigheterna Aneby Haddarp 2:9, Aneby Holkenstorp 1:3 och Aneby Knohult 4:1 (i Jönköpings kommun berörs fastigheterna Svenstorp 5:1, Mårtensdrätt 1:6 samt 2:1, Skarsäng 3:6 och Torestorp 1:7).

Haurida Västra

Delområdet Haurida Västra ligger i både Aneby och Jönköpings kommuner. I delområdet Haurida Västra kan maximalt sju vindkraftverk komma att uppföras. Totalhöjden på verken inom delområdet avses uppgå till maximal 185 meter. I Aneby kommun berörs fastigheterna Aneby Haurida 2:3 och Aneby Kråketorp 1:2 (i Jönköpings kommun berörs fastigheterna Anvarp 1:1 och Svarttorps-Tokeryd 1:5).

Älgön

Delområdet Älgön ligger endast i Aneby kommun medan de övriga båda delområdena ligger både i Aneby och i Jönköpings kommuner. I delområdet Älgön kan maximalt nio vindkraftverk komma att uppföras. Totalhöjden på verken inom delområdet avses uppgå till maximal 205 meter. Fastigheterna som berörs är Aneby Boda 1:5, Aneby Gullhult 1:2, Aneby Kransås 1:1 samt Aneby Älgön 1:1.

Senast kontrollerad: 2017-02-16.

Vindkraftsprojekt Vedbo

application/pdf Landskapsanalys (11,38 MB)
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]