Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Trygghet och säkerhet » Förebygga brand
Huvudmeny

Att förebygga brand inom- och utomhus

Brandvarnare

Du bör ha minst en brandvarnare i din bostad. Den drivs vanligtvis med batteri, är enkel att montera och reagerar mycket snabbt vid rökutveckling. Brandvarnaren har en mycket hög larmsignal. Satsa på en brandvarnare för din och andras säkerhet!

Något som också mycket starkt rekommenderas att du har hemma, är en brandfilt och en skum- eller pulversläckare på minst 6 kg. Det behövs för att du ska kunna släcka en mindre uppkommen brand.

Brand 

Om brand skulle uppstå:

 • Rädda personer som är i fara
 • Varna omgivningen
 • Larma genom att ringa 112
 • Försök Släcka själv eller stäng in branden så att eld och rök inte kan sprida sig
 • Vid utrymning; undvik den giftiga röken

Sotning

Brandskyddskontrollanten i din kommun kan ge dig råd om hur du ska använda din gamla skorsten och eldstad, och vad du ska göra om du vill bygga nytt. I de flesta fall krävs bygglov för varje ny eldstad. Kontakta Plan- och byggenheten på kommunen för mer information.

Eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar måste sotas regelbundet. I samband med sotningen ska även skorstenar, tak och tillhörande byggnadsdelar kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Se till att stegen finns på plats och att uppstigningsanordningar är godkända ur arbetsskyddssynpunkt! Fastighetsägaren kan annars bli ersättningsskyldig om sotaren skadar sig. Om din eldstad och rökkanal inte har använts på tre år, måste även den kontrolleras innan du börjar använda den igen.

För mer information, kontakta sotningsväsendet Skorsten & Vent AB (se länk till höger på sidan). Som fastighetsägare kan du även ansöka hos kommunen om att få sota själv. Blankett för anmälan om egensotning finns i vårt blankettlager Bygga och bo.

Sotbrand

Det vanligaste är att det kommer en eldkvast ur skorstenen och att det hörs ett dovt muller. Orsaken är att tjära och sot som samlats på insidan av skorstenen börjar brinna.

Gör så här vid sotbrand:

 • Stäng alla luckor till eldstaden
 • Ring 112 och larma räddningstjänsten
 • Kontrollera att det inte kommer rök där skorstenen går igenom tak, golv och vind
 • Var beredd att släcka om det börjar brinna i huset. Ha en 6 kg pulverbrandsläckare till hands.
 • Låt brandskyddskontrollanten (telefon 0706-12 99 03) besiktiga eldstaden och skorstenen innan du börjar elda igen

Elda inte för hårt

Är det kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Då kan också strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden. En eldstad som vid normal eldning ska avge en rökgastemperatur på 350 grader, kan vid för hård eldning göra så att det blir över 600 grader i skorstenen. Då kan det börja brinna.

Lägg askan i en plåthink

En annan risk vid eldning är glödrester som kan finnas kvar i askan i flera dygn. Lägg askan i en plåthink med tätt lock. Sedan ska den stå i några dagar innan den töms i till exempel komposten, och under tiden ska den stå på ett obrännbart material.

Elda på rätt sätt: 

 • Använd torr ved i lämplig storlek
 • Starta snabbt. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd.
 • Elden ska brinna, inte pyra
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Använd spjället.
 • Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera temperaturen. Rökgaserna ska vara maximalt 350 grader om inte skorstenen är godkänd för annan temperatur.

 Eldning utomhus 

 • Om du gör upp eld utomhus är det viktigt att välja en plats som inte medför risk för brandspridning. Elda helst på grus- eller sandmark där vinden inte ligger på. Se till att du alltid har tillgång till vatten så du kan släcka.
 • Elda inte om det blåser hårt. Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken under lång tid för att flamma upp senare. Undvik också att elda nära myrstackar och stubbar.
 • Gör aldrig upp eld på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.
 • Eldstaden är ingen plats för sopor. Lägg inte obrännbart skräp i elden, utan sortera och släng sopor på rätt plats.
 • Som bränsle för elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd och buskar får du inte använda.
 • Du är ansvarig när du eldar.
 • Meddela Räddningstjänsten i god tid när du tänker elda utomhus. Under vår och sommar kan det vara helt förbjudet att elda ute i det fria. Vid frågor om eldningstillstånd, ring 036-16 85 22.
 • Du får inte elda när det blåser kraftigt eller om väderleksrapporten förvarnat om stark vind. Rök och aska kan spridas och förorsaka problem ur miljösynpunkt. Kontakta Miljöenheten vid rådfrågning.
 • Eldning får inte ske under sådana förhållanden att allmän väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Se till att det finns vattenförråd och lämpliga handredskap, exempelvis en långskaftad ståltrådsräfsa, så du kan kontrollera elden.
 • Lämna aldrig elden obevakad och se till att det är ordentligt släckt innan du lämnar platsen. 

Eldningsförbud utfärdas av Räddningstjänsten. Vid frågor om eldningstillstånd, ring 036-16 85 22.

Senast kontrollerad: 2013-10-23.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]