Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Trygghet och säkerhet » Hemvärnet
Huvudmeny

Nytt hemvärn i Jönköpings län

Den första januari 2011 lades de tre tidigare hemvärnsbataljonerna i Jönköpings län ner och av dessa tre bildades en ny bataljon, Norra Smålands Bataljon. Detta skedde i linje med en förändring av hemvärnet i hela landet, där målet är att det ska finnas 40 hemvärnsbataljoner med totalt 22 000 hemvärnssoldater.

Fokus för det nya hemvärnet är det nationella försvaret och huvuduppgifterna är att skydda och bevaka, men också att stödja samhället vid svåra påfrestningar. I Försvarsmaktens insatser vid exempelvis skogsbränder, översvämningar och eftersök, är det ofta hemvärnssoldater som gör jobbet.

Aneby en av 13 kommuner

Norra Smålands Bataljon täcker in inte mindre än 13 kommuner, av vilka Aneby kommun är en, och bataljonsområdet är drygt en miljon hektar. Det är en ny uppgift för kompaniledningarna att i något fall hålla kontakt med ända upp till sju olika kommuner. I länet finns tre orter för samordning av hemvärnsförband, utbildning och rekrytering. Dessa orter är Eksjö, Skillingaryd och Jönköping, men arbete bedrivs i länets samtliga kommuner.

Chef för den nybildade Norra Smålands Bataljon är major Anders Åhlgren från Jönköping, 49, reservofficer vid Ing 2 och med sju års erfarenhet från hemvärnet som ställföreträdare och chef för Jönköpings Hemvärnsbataljon.

De tre insatskompanierna i bataljonen är samma som funnits tidigare; Jönköpings, Apladalens och Höglandets insatskompani. I bataljonen finns också en bataljonsstab och två bevakningskompanier. Ett bevakningskompani har bildats i vardera den östra och den västra länsdelen. Snart kommer också en pionjärpluton att sättas upp i bataljonen. Soldaterna återfinns inte bara ute i samhället till vardags, utan även inom Nordic Battlegroup och i militär utlandstjänst.

I hemvärnet i länet ingår också Eksjö och Jönköpings Hemvärnsmusikkårer, musikerna i dessa musikkårer är också frivilliga.

Vem kan bli hemvärnssoldat?

En svensk medborgare som fullgjort godkänd värnplikt kan söka sig till hemvärnet nu direkt. För de som inte gjort värnplikt går vägen till hemvärnet via den obligatoriska grundläggande militära utbildningen (GMU). Efter godkänd utbildning tecknas ett avtal om att arbeta minst fyra eller minst åtta dygn per år. Alla som frivilligt vill bli hemvärnssoldater och uppfyller kraven för utbildningen kan söka.

Läs mer om Hemvärnet och om grundläggande militär utbildning, i länkarna till höger på sidan.

Senast kontrollerad: 2013-10-17.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]