Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Trygghet och säkerhet » Krisberedskap
Huvudmeny

Krisberedskap

Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet.

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänhet agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.

Krisledningsnämnden i Aneby består av Kommunstyrelsens ledamöter. Krisledningsgruppen som bistår nämnden med information och lägesrapporter består av tjänstemän med olika funktioner för exempelvis information, service och samband.

Läs mer om krisberedskap på Krisinformation.se; se länk till höger på sidan.

Frivillig resursgrupp (FRG)

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet och utbildning för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Det som krävs för att ingå i FRG är en 36 timmars FRG-utbildning som Anebys Civilförsvarsförening genomför. De ansvarar även för rekrytering och utbildning av en blivande FRG-medlem. Kommunens krisledningsgrupp aktiverar FRG-gruppen vid behov.

Är du intresserad av att veta mer kring FRG; kontakta

Läs mer om frivillig resursgrupp på Civilförsvarsförbundets webbplats; se länk till höger på sidan.

Stöd vid kris - POSOM

Vid krishändelser som berör kommuninvånare och de som tillfälligt vistas i kommunen, kommer POSOM-gruppen (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande), att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade och anhöriga. POSOM-gruppen aktiveras genom SOS Alarm eller Räddningstjänsten i Aneby kommun.

Läs mer om POSOM i länken till höger på sidan.

Senast kontrollerad: 2013-11-27.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]