Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Trygghet och säkerhet » Sophantering och brandrisker
Huvudmeny

Sophantering och brandrisker

Bränder i soptunnor

Varje år rycker räddningstjänsten i vår kommun ut på bränder som startat i soptunnor. Bränder i soptunnor är ofta anlagda. Brandanläggaren har kanske inte för avsikt att utsätta människor för fara eller orsaka omfattande förstörelse, men genom att han eller hon inte förstår riskerna blir följderna ibland mycket allvarliga. Bränder i sopor kan också uppstå genom slarv eller våda: het aska, cigarettglöd, självantändning med mera.

Skolor och bostadshus utsatta

Anlagda bränder är vanligast i tätorter. Alla typer av objekt drabbas, men allmänna byggnader och bostadshus har varit särskilt utsatta under senare år.

Sophantering och brandrisk

I och med den ökade källsorteringen blir det vanligare att avfallet placeras i sopkärl utomhus som då ger större tillgänglighet för anläggaren. Detta kan jämföras med förvaring i soprum där soprummen ofta har skydd mot spridning till övriga byggnaden. Ett kärl som brinner utomhus innebär i sig ingen större skada, men om branden inträffar i ett kärl som står i anslutning till en byggnad är risken stor att branden sprider sig. Sopkärl bör därför placeras på säkert avstånd från byggnader.

Förebygg brandspridning från sopor och sopkärl

  • Sopkärl skall placeras minst två meter från yttervägg. Stora kärl (400 liter eller mer) skall ställas tre meter från yttervägg. En enkel skärm o obrännbart material mellan sopkärlet och väggen kan minska avståndet.
  • Om ytterväggen i sin helhet står emot brand minst 30 minuter (inkl. takfot om höjden är större än 5 meter) kan brännbara sopkärl placeras invid fasaden.
  • Utstickande tak samlar upp brandgaser och leder dem in i fastigheten. Ställ därför inte soptunnor under skärmtak, takfot eller i överbyggd portal.
  • Placera inte brännbart material på lastkaj eller omedelbart utanför port.
  • En öppen container skall stå minst sex meter från yttervägg.
  • Stäng alltid alla dörrar när du lämnar en lokal. Varje stängd dörr minskar risken för brand- och rökspridning om det börjar brinna.
  •  Se till att obehöriga inte har tillträde till gårdar och andra platser. Det gör det svårare för en brandanläggare att agera ostört.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur du förebygger bränder. Har du funderingar kring ditt brandskydd är du välkommen att kontakta räddningstjänsten i Aneby via kommunens växel tel. 0380-461 00.

Senast kontrollerad: 2014-01-15.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]