Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Föreningsliv » Bygde- och samhällsföreningar
Huvudmeny

Bygde- och samhällsföreningar

Askeryd Byanät ekonomisk förening 
Etablera fibernät i Askeryd med omnejd 
Adress: Askeryd Byanät ek. för., Bordsjö, 578 93 Aneby
Kontakt: Lars-Inge Hansson, 0705-57 01 01, info@askerydnatet.se 

 

Askeryds Fritidsklubb
Bygdearrangemang
Föreningens adress: c/o Christofer Hultman, Askeryd Skogslund 1, 578 93 Aneby
Kontakt: Christofer Hultman, 073-061 53 94, hultman_45@hotmail.com  
Hemsida: https://www.facebook.com/groups/172124199508740/ 

 

Askeryds Hembygdsförening
Anläggning: Bodaskog, Åttingen och Kristers rike
Kontakt: Kjell Samuelsson, 0381-700 20

 

Bredestads Hembygdsförening
Kontakt: Ulf Lundberg, 0381-820 19

 

Bälaryds Bygdegårdsförening
Anläggning: Bälaryds Bygdegård
Kontakt: Elisabeth Zackrisson. 072-20 72 910

Adress: Plantgatan 3, 578 33 Aneby

 

Frinnaryds Bygdegårdsförening
Anläggning: Frinnaryds Bygdegård
Kontakt: Ordf Tomas Axelsson, 070-3203300
info@frinnarydsbygdegard.se

 

Frinnaryds Hembygdsförening
Anläggning: Hembygdsgården i Sunhult
Adress: Målen 2, 573 97  Tranås
Kontakt: Hans-Åke Björklund, 070-230 18 36, frinnaryds.hembygdsforening@gmail.com

 

Frinnaryds Samhällsförening
Föreningens ändamål är att främja Frinnaryds samhällsutveckling, bland annat genom att:

  • Väcka, stödja och befästa intresset för samhällsfrågor
  • Verka för god och saklig information om förslag till förändring och utveckling av samhället
  • Samla medlemmarna för information och diskussion rörande samhällsfrågor
  • Bevaka samhällets särintresse inom Aneby kommun
  • Samverka med kommunens politiker, tjänstemän och andra instanser för främjande av samhällets utveckling
  • Tillsammans med andra föreningar verka för ett trivsammare samhälle

Kontakt: Anna Efraimsson (ordförande), 0140-188 09, anna_efraimsson77@hotmail.com
Föreningens adress: c/o Stefan Orre (kassör), Jahréns väg 2, 578 74 Frinnaryd
 

Föreningen Hembygden i Lommaryd
Verkar för socknen och dess folk i då- och nutid.
Adress: Norrby Dalskog 1, 578 91 Aneby
Kontakt: Lars-Göran Lindahl, 0140-221 67, 070-822 35 04, 014022167@telia.com

 

Haurida Hembygds- och Fritidsförening
Trivselaktiviteter för alla åldrar, skötsel av hembygdsgården.
Föreningslokal i Gamla småskolan, Haurida.
Adress: c/o Eva Sandberg, Haurida, Källeryd, Södergård 1,
578 92 Aneby
Kontakt: Eva Sandberg, 036-830 59, 070-749 19 88 
eva.k.sandberg@telia.com

 

Hullaryd Samhällsförening
Anläggning: Thelegården
Kontakt: Håkan Nygren, 0140-221 05, thelegarden@home.se

 

Lommaryds Samhällsförening
Förening för ökad gemenskap i Lommaryd, samt kontaktforum för samhällsfrågor med mera.
Adress: c/o Sara Adolfsson, Lommaryds Prästgård 1, 578 91 Aneby
Kontakt: Sara Adolfsson, ordförande, 073-811 76 84, sara.k.adolfsson@gmail.com

  

Marbäcks Hembygdsförening
Anläggning: Marbäcks hembygdsgård
Adress: Marbäck 1, 578 94  ANEBY
Kontakt: Björn Karlsson, 070-229 14 11, lovhaga2@hotmail.com

 

Sunhults Byalag 
Kontakt: Emil Harrysson, 070-886 16 49, sunhultsbyalag@outlook.com

 

Vireda Hembygdsförening
Kontakt: Ingemar Karlsson, 0390-330 36

Senast kontrollerad: 2018-05-24.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]