Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Natur
Huvudmeny

Natur

Framsida på Natur- och kulturguiden men solens strålas som silar genom trädkronorna

Det Småländska höglandet sträcker sig från Östergötland i norr till Sjuhäradsbygd i väster och Göingebygden i söder. Aneby kommun tillhör naturgeografiskt höglandets centrala och östra delar. 

Upplev naturen i Aneby kommun och inspireras av Natur- och kulturguiden

"Lilla Norrland"

När inlandsisen ca 9000 år f Kr dragit sig tillbaka från det Småländska höglandet var klimatet likt den sibiriska tundrans. I de första däggdjurens spår följde snart människan som livnärde sig på jakt och fiske. Boplatserna var tillfälliga. Från denna tid finns de första spåren av mänsklig verksamhet.

Kommunen karaktäriseras av vågig bergkullterräng med höjdskillnader mellan 20 och 100 meter. Aneby är genomgående en högt belägen kommun. Högsta punkten är Rödjestuguberg 343 meter över havet längst i nordväst. Lägsta punkten ligger i norr, drygt 160 meter över havet. Anebytrakten, med sina växlingar mellan imponerande höjder och dalar, sina moränmarker, sina stora myrar och sitt, på grund av höjden, relativt stränga klimat, brukar ibland träffande benämnas "Lilla Norrland".

Skog, sjö och mark

Skogen dominerar eftersom berggrunden, jordarter och klimat i allmänhet ger dåliga förutsättningar för odling. 

På det Småländska höglandet, och inte minst i Aneby kommun, finns relativt många och små sjöar. Formgivningen av sjöar i kommunen har ofta sitt ursprung i svaghetszoner i berget som uppkommit vid urtida jordbävningar. En av dessa sprickor kan relateras till sjön Ören där det största djupet är 35,8 meter och finns i sjöns mellersta del. 

Djurlivet

Nästan hela kommunen tillhör Svartåns vattensystem. En liten del i nordväst ligger inom Röttleåns avrinningsområde som mynnar ut i Vättern. De stora och djupa sjöarna Bunn och Ören har en rik fiskfauna. I Ören finns ett naturligt rödingbestånd.

Älg- och rådjursstammen är god i Anebytrakten. Grävling, hare, räv och ekorre är väl representerade. Vildsvinsstammen är stor och mink är mycket vanlig i kommunen. Utter förekommer i Svartåns vattensystem, framförallt då i Ralången och Svartån, men även i Söljen och Noen. 

För den fågelintresserade har Anebytrakten en hel del att bjuda på. Hyllingen/Ralången-området, inklusive Noån som förbinder Ralången med sjön Noen, är bra platser för fågelskådning. Havsörn ses ofta och ibland ses även fjällvråk och tornfalk, som försöker övervintra här. En bra plats för att uppleva orrspel är Bolerumsmossen eller Hagridamossen. De bästa spelplatserna för tjäder ligger i de västra kommundelarna.

Senast kontrollerad: 2017-12-13.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]