Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Natur » Naturvård
Huvudmeny

Naturvård

Naturvård i Aneby kommun bedrivs ofta i projektform. Dessa finansieras såväl av kommunen som med olika bidrag. Sedan 2004 har Naturvårdsverket erbjudit landets kommuner att söka bidrag för lokala naturvårdssatsningar s.k. LONA-projekt. Aneby kommun har hittills genomfört ett tiotal projekt. Exempel på några är trätrappan genom Stalpetravinen, Ruppens naturstation, fågeltornet vid Ekotopia och promenadstråket som följer Svartån via Rhododendronparken och runt Målqvistadammen.

LONA

Kampanjsymbol för lokala naturvårdssatsningar

En lokal naturvårdssatsning i samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Naturvårdsverket och Aneby kommun.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna.

Aneby kommuns LONA-projekt

Senast kontrollerad: 2017-12-13.

Promenera vid Anebysjön

Flytbryggan vid Anebysjön

Anebysjön ligger tätortsnära i söder och angränsar i dag till kommunens äldsta delar (Aneby gård) och södra industriområdet. Genom sjön passerar Svartån på sin väg norrut. Fram till Anebysjön finns idag promenadvägar anlagda som förbinder den med tätorten. Ett fågeltorn är uppfört i nordöstra delen av sjön som ett led i tidigare LONA-satsning 2006-2009.

Utsikt vid södra Ralången

Utsiktstornet vid Ralången

I utkanten av Aneby kommuns tätort i öster ligger Bredestadsdalen som bland annat i norra delen hyser naturreservatet Hyllingen. Genom området passerar Svartån på sin färd norrut via sjön Ralången. Området karaktäriseras av en riklig förekomst av fågel och är en mycket viktig observationsplats för fågelskådare.

Stalpets vattenfall

stalpets vattenfall

Stalpet är 20m högt och är södra Sveriges högsta vattenfall. Vattnet kastar sig ned i en kittelliknande urgröpning med två stora klippgrytor.

Ruppens naturstation

Bild på Ruppens naturstation

Sjön Ruppen är en av kommunens mest intressanta fågelsjöar som lockar många flyttfåglar på våren. På sjöns norra sida ligger naturreservatet Nynäs. På södra sidan av sjön Ruppen ligger naturstationen belägen med utsikt över hela sjön. Öster om naturstationen ligger Åsens utmark, ett natur- och urskogsområde som blev naturreservat 2017.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]