Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Anebybygdens historia
Huvudmeny

Anebybygdens historia

Senast kontrollerad: 2018-02-07.

Aneby

Köpmansgatan

Köpmansgatan i Aneby. Nuvarande biblioteksbyggnad syns till höger i bild.

Godsägare Anders Petter Andersson på Skärsjö köpte Aneby Gård 1907. Han styckade av norra delen och började planera för samhället Aneby. Han gjorde som brukligt var vid den här tiden och stakade ut kvarter med fyra hörntomter i varje och därtill 24 meter breda gator. 

Askeryd

Askeryds kyrka

Askeryds kyrka

I Askeryd har det funnits bosättningar sedan stenåldern, härom vittnar många fynd, gravhögar och gravrösen. Namnet Askeryd nämns första gången 1282 då det skrivs "askeryt". Namnets första del är sannolikt identiskt med trädnamnet ask, dess senare del "ryd" betyder röjning.

Bredestad

Fallosstenen i Bredestad

Fallosstenen i Bredestad

Intill Bredestad kyrka ligger Bona Gästgivargård från 1750-talet som har socknens enda runsten i trädgården. Den hittades i gästgiveriets grund under en renovering på 1950-talet. 

Bälaryd

Bälaryds bygdegård

Bälaryds bygdegård

Kyrkan i Bälaryd var ämnad att ligga på annan plats än vad som nu är fallet. Folket som inte hade fått vara med och bestämma, rev ner den påbörjade kyrkan eftersom de tyckte att platsen var illa vald. Det beslöts att slumpen skulle få avgöra var kyrkan skulle byggas. Därför band man ihop två baggar och där de stannade och sa "bää" skulle kyrkan ligga, därav namnet Bälaryd.

Frinnaryd

Frinnaryds stationsbyggnad

Frinnaryds stationsbyggnad

Frinnaryd socken var en renodlad jordbruksbygd ända fram till 1870-talet. Järnvägen kom och medförde genomgripande förändringar. 

Haurida

Haurida

Haurida

Haurida socken ligger i Norra Vedbo härad och är en av häradets minsta socknar. Ved är det gamla namnet för skog och ett talande exempel på detta är Holaveden, som utgör häradets norra skogrika och bergiga gränssträckning mot Östergötland.

Lommaryd

Lommaryds kyrka

Lommaryds kyrka

Lommaryd socken är en utpräglad jord- och skogsbygd och rymmer ett rikt kulturlandskap med spår från äldre och yngre järnålder. Därom vittnar många fornlämningar som gravfält och stenkretsar.

Marbäck

Marbäck kyrka

Marbäck kyrka

I Marbäcks hembygdsgård förvaras en gammal ekplanka, på vilken det sitter en kopparplåt med följande inskription: "År 1766 när Svea Rikes Konung Gustaf III såsom dåvarande kronprins reste att möta sin tillkommande gemål nu Drottning Sophia Magdalena uppkom denna sällsynta Flottholmen vid dess förbiresa".

Ralingsås

Ralingsås

Ralingsås

Ralingsås i Lommaryds socken är rätt unik. 14 småbruk som för 1-2 generationer sedan klarade försörjningen för en storfamilj vardera. Ofta tre generationer tillsammans. Det unika består i att alla hus och lillstugor i stort sett är använda som åretruntbostäder än idag.

Sunhultsbrunn

Sunhults gästgiveri

Sunhults gästgiveri

Samhället Sunhultsbrunn har fått sitt namn på grund av den hälsokälla som finns vid Brunnsgården. 

Vireda

Vireda kyrka

Vireda kyrka

Vireda kyrkby är kulturhistoriskt mycket intressant. Fornlämningar berättar om tidig bosättning.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]