Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Anebybygdens historia » Askeryd
Huvudmeny

Askeryd

Askeryds kyrka

Askeryds kyrka

I Askeryd har det funnits bosättningar sedan stenåldern, härom vittnar många fynd, gravhögar och gravrösen. Namnet Askeryd nämns första gången 1282 då det skrivs "askeryt". Namnets första del är sannolikt identiskt med trädnamnet ask, dess senare del "ryd" betyder röjning.

Boplatsen Askeryd har namngivit socknen och namnet tyder på att bosättningen skett under vikingatiden. Den nuvarande stenkyrkan i Askeryd började uppföras under 1100-talets slut.

Askeryd kyrka

I denna vackra gråstenskyrka vars äldsta delar härstammar från cirka 1200 kan du beskåda och lyssna till en äkta Wisteniusorgel från 1760. Dörren till vapenhuset från 1200-talets början är kyrkans äldsta föremål. I kyrkan finns vackra kalkstensmålningar från 1500-talet föreställande våra kvinnliga helgon.

Tillbaka

Senast kontrollerad: 2015-03-19.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]