Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Anebybygdens historia » Haurida
Huvudmeny

Haurida

Haurida

Haurida

Haurida socken ligger i Norra Vedbo härad och är en av häradets minsta socknar. Ved är det gamla namnet för skog och ett talande exempel på detta är Holaveden, som utgör häradets norra skogrika och bergiga gränssträckning mot Östergötland.

1292 nämns Haurida första gången under namnet Hagryd. Namnen har sedan växlat mellan Haugrida, Hagrida, Hafrida, Havrida och Haurida. Namnet anses av de flesta ortnamnsforskare leda sitt ursprung till en hägnad röjning. När poststation inrättades i socknen vid årsskiftet 1873/74, torde dock namnet Haurida för framtiden ha blivit definitivt fastlagt. I Haurida ligger också Åsens by - ett kulturreservat som visar hur en småländsk by såg ut vid sekelskiftet 1900. 

Haurida kyrka

På 1100-talet fanns det i Haurida en mindre stavkyrka, men den nuvarande kyrkan har sitt ursprung från 1300-talet.
Kyrkan har genomgått flera om- och tillbyggnader. Bland många inventarier finns här Karl XII:s bibel från 1703. Kyrkan är en av landets äldsta träkyrkor.

Tillbaka

Senast kontrollerad: 2015-03-19.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]