Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Anebybygdens historia » Lommaryd
Huvudmeny

Lommaryd

Lommaryds kyrka

Lommaryds kyrka

Lommaryd socken är en utpräglad jord- och skogsbygd och rymmer ett rikt kulturlandskap med spår från äldre och yngre järnålder. Därom vittnar många fornlämningar som gravfält och stenkretsar.

Lommaryd kyrkby har en ståtlig kyrka byggd av tätt sammanfogade röda granitblock. I början av 1860-talet byggdes en övervåning på sockenstugan och det blev sedan det första riktiga skolhuset i socknen.
Innan dess hade undervisning bedrivits ute i byarna av ambulerande lärare som tjänstgjorde både som kyrkväktare, kantorer och barnlärare. År 1933 byggdes skolhuset.

Lommaryd kyrka

År 1894 invigdes den nya kyrkan i Lommaryd. En del saker finns kvar från den gamla stenkyrkan. Dopfunten av kalksten, ett par krucifix och ett rökelsekar från medeltiden. Predikstolen är en gåva från landshövdingen Menxer och tillverkades i barockstil 1724.

Tillbaka

Senast kontrollerad: 2015-03-19.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]