Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Göra » Ralången runt 25 km cykling
Huvudmeny

Ralången runt 25 km cykling

ralången runt

En tur runt Ralången bjuder på natur- och kulturupplevelser av skiftande slag. Cykelturen är ca 25 kilometer lång, men med allt det som Ralången runt erbjuder, måste du räkna med att ha gott om tid. Turen går på belagd väg, med undantag för sträckan mellan Gåseryd och Marbäcks kyrka.

ralången runt

1. Stalpet Stalpets vattenfall är södra Sveriges högsta vattenfall. Med en fallhöjd på ca 19 meter kastar sig vattnet ned i en kittelliknande urgröpning med två stora klippgrytor. Nedströms Stalpet rinner Svartån genom en djup klippravin och vidare ut i sjön Ralången. Vid Stalpet finns ett sommaröppet café och försäljning av lokalt hantverk, tel. 0380-419 45. Ta vägbron över ravinen, i riktning mot Tranås.

2. Katrineholms slottsruin Slottet byggdes på 1700-talet, revs i slutet på 1800-talet.

3. Hyllingens Naturreservat Sjön Hyllingen med omkringliggande fuktmarker är av stor betydelse som rastplats för flyttfåglar, t.ex. sångsvan, skedand, brun och blå kärrhök. Under häckningstid kan man bland annat se änder, sothöns, storspovar och skäggdoppingar. För att studera fåglar inom reservatet hänvisas besökare till fågeltornet vid sjöns östra strand. En stilla sommarkväll kan man dessutom med säkerhet få höra den sällsynta gräshoppssångaren som häckar i området. Sväng vänster vid vägskylt mot Herrestad. Därefter följer du vägen längs med Ralången fram till Frinnaryd.

4. Marbäcks kyrka Marbäcks kyrka uppförd under 1200-talet.

5. Herrestads kvarn Herrestads kvarn är en vattenhjulskvarn. De äldsta delarna är från 1700-talet och byggnaden är fortfarande mycket välbevarad invändigt. Herrestadsberget, sydost om Herrestad, är en fin utsiktsplats.

6. Herrestads herrgård Herrestads herrgård byggdes 1894. Gården har anor från medeltiden då den lydde under Alvastra kloster. Vid Herrestad finns ett gammalt godsmagasin som en gång i tiden har varit en sädesbank. Dess uppgift var bland annat att bistå vid missväxt, samt i övrigt att hjälpa nödlidande inom godsets område.

7. Hästeryds ängar Hästeryds ängar är ett ca 15 hektar stort område med hundraåriga ekar och enstaka lindar. På ett mindre område finns även bok- och lärkträd. Området utgörs av gammal hagmark som sluttar ner mot sjön Ralången. Området har en riklig och omväxlande flora, bland annat getrams, ormrot, jungfrulin, solvända och grönvit nattviol. Väster om gården Hästeryd finns också ett större gravfält. Sväng vänster mot Frinnaryd i vägskäl skyltat mot Frinnaryd/Aneby/Sunhult/Tranås.

8. Frinnaryds kyrka De äldsta delarna är troligtvis från sent 1100-tal.

9. Frinnaryd På torget i Frinnaryd kan du se statyn av Oskar Jarén (1877-1954), bygdefotografen som under 40 år dokumenterade Frinnaryd samhälle och dess omgivningar med sin enkla lådkamera. Han efterlämnade en samling på 2000 glasplåtar och 1000 moderna negativ, vilka till största delen förvaras på länsmuséet i Jönköping. Statyn invigdes 1997. Den är gjord i naturlig storlek men kan tyckas vara väldigt liten. Jarén var nämligen bara en meter och 40 centimeter lång. Statyn utfördes i brons av en av Sveriges främsta skulptörer, Thomas Qvarsebo. Qvarsebo är kanske mest känd för att ha gjort den byst av Olof Palme som står i riksdagshuset i Stockholm. Fortsätt turen under järnvägsviadukten genom Frinnaryd och ca två kilometer. Sväng vänster vid skylt mot Nobynäs. Följ sedan denna väg tillbaka mot Stalpet.

10. Munkakvarn Intill Noån byggdes vid sekelskiftet två kvarnar och en såg. År 1923 byggdes även ett kraftverk som har två turbiner på tillsammans 150 hästkrafter. Kraftstationen utnyttjade fallets 11 meter och försåg kvarnarna och sågen med elektrisk ström. Kvarnmaskinerna drevs av remtransmission från en axelledning. Anläggningen är välbevarad och oförändrad. Den första kvarnanläggningen dateras dock till 1200-talet. På 1300-talet donerades kvarnen till Vadstena kloster.

11. Nobynäs Säteri Nobynäs Säteri har en historia inte bara inom jord- och skogsbruk utan också som hushållsskola och sjukhem. På Nobynäs erbjuds numera Bed & Breakfast. Här finns även mycket att se, som vagn- och kamerautställning, plast- och bakelitsamlingar och de ostfriesiska hästarna som föds upp på gården. Visning och Bed & Breakfast bokas, tel. 0140-200 88.

12. Stierngranats Museum och Pyramid Museet som också innehåller ett kuriosakabinett från 1926 är en raritet. Grundaren var adelsmannen Malte Liewen Stierngranat, född 1871 på herrgården Nobynäs. Han lyckades förverkliga många av sina drömmar i början av förra seklet, bland annat lät han bygga en egen järnvägsstation, ett eget museum, ett slott och en gravpyramid. Området innehåller också skolmuseum och järnvägsmuseum. I pyramiden som ligger dold i den forna slottsskogen, vilar nu Malte och hans familj. www.stjarneborg.se

13. Ralingsås Byn Ralingsås är en mycket långsträckt by som ligger på en ås utmed sjön Ralången, med vidsträckt utsikt åt alla håll. Dalgångarna bildades genom spänningar i berggrunden för hundra miljoner år sedan då det var jordbävningar här. I området har flera fornfynd gjorts, bland annat av stenyxor, vilket tyder på att platsen varit bebyggd mycket tidigt.

14. Katrineholmsberget Katrineholmsberget med utsikt över Bredestadalen. I området finns även gravfält och stensättningar.

Faciliteter

cykeltur, cykelvägar

Kontakt

Adress: Box 53, Aneby
Telefon: +46 (0)380-462 40
Telefax: +46 (0)380-461 95
Mobil: +46 (0)380-461 05
E-post: turistbyran@aneby.se
Hemsida: www.aneby.se/Turism/Vandra-och-cykla

Senast kontrollerad: 2014-06-26.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]