Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Göra » Upptäck naturen
Huvudmeny

Upptäck naturen

På toppen av det Småländska höglandet ligger Aneby kommun. Kommunens landarea uppgår till 521 kvadratkilometer och delas från norr till söder av Svartån och södra stambanan. Aneby har varit boplats för människor sedan stenåldern. Närheten till vatten och en fantastisk natur lockade redan då, fast kanske av andra skäl än idag. Här nedan hittar du en rad med härliga naturupplevelser som Aneby kommun bjuder på!

Senast kontrollerad: 2018-02-07.

Natur- och kulturguiden hjälper dig att upptäcka Anebys natur

Framsida på Natur- och kulturguiden men solens strålas som silar genom trädkronorna

Natur- och kulturguiden är en enkel guide till kommunens fantastiska natur. Guiden ska ses som en introduktion till ett urval av platser o kommunens natur varifrån man kan börja sina upptäcktsfärder för att sedan gå vidare och utforska på egen hand.

Guiden skapades med hjälp av bidrag från länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning. 

Utsikt vid södra Ralången

Utsiktstornet vid Ralången

I utkanten av Aneby kommuns tätort i öster ligger Bredestadsdalen som bland annat i norra delen hyser naturreservatet Hyllingen. Genom området passerar Svartån på sin färd norrut via sjön Ralången. Området karaktäriseras av en riklig förekomst av fågel och är en mycket viktig observationsplats för fågelskådare.

Promenera vid Anebysjön

Flytbryggan vid Anebysjön

Anebysjön ligger tätortsnära i söder och angränsar i dag till kommunens äldsta delar (Aneby gård) och södra industriområdet. Genom sjön passerar Svartån på sin väg norrut. Fram till Anebysjön finns idag promenadvägar anlagda som förbinder den med tätorten. Ett fågeltorn är uppfört i nordöstra delen av sjön som ett led i tidigare LONA-satsning 2006-2009.

Ruppens naturstation

Bild på Ruppens naturstation

Sjön Ruppen är en av kommunens mest intressanta fågelsjöar som lockar många flyttfåglar på våren. På sjöns norra sida ligger naturreservatet Nynäs. På södra sidan av sjön Ruppen ligger naturstationen belägen med utsikt över hela sjön. Öster om naturstationen ligger Åsens utmark, ett natur- och urskogsområde som blev naturreservat 2017.

Åsens utmark

Bild på Åsens utmark

Naturreservatet Åsens utmark ligger strax norr om kulturreservatet Åsens by. De båda områdena knyts samman genom, den så kallade, utmarksleden.

Stenbrottet i Askeryd

stenbrottet

Granitstråket som löper genom kommunen kallas för Smålands-Värmlandsgraniterna, och är ca 1.6-1.8 miljoner år gamla.

Stalpets vattenfall

stalpets vattenfall

Stalpet är 20m högt och är södra Sveriges högsta vattenfall. Vattnet kastar sig ned i en kittelliknande urgröpning med två stora klippgrytor.

Bredestadsdalen

bredestadsdalen

Bredestadsdalen är mycket intressant både ur kultur- och naturhänseende. Dalen beboddes redan på 500-talet. Berget som reser sig österut kallas Skrivareberget - här uppe har man en fantastisk utsikt över hela Bredestadsdalen.

Fågelsjön Hyllingen naturreservat

hyllingen

I den öppna jordbruksdalen, öster om Aneby, ligger den grunda och igenväxande sjön Hyllingen.

Fornborgen vid Sundsmålen

fornborgen

På toppen av berget finns resterna av en fornborg från folkvandringstiden ca 400 - 550 e.Kr.

Björkenäs naturreservat

björkenäs naturreservat

Björkenäs naturreservat ligger vid sjön Örens östra strand.

Hästeryds ängar

hästeryds ängar

Ett 15 ha stort område av gammal hagmark som sluttar ner mot sjön Ralången.

Skyttlingebäcks ängar

skyttlingebäcks ängar

Ängarna är ett område för blomsterälskare. Tidigt på våren blommar rikligt med blåsippor, vitsippor, gullvivor, svalört, nunneört och vätteros. 

Vållingsön naturreservat

Vållingsön naturreservat

Vållingsöns naturreservat i nordöstra delen av sjön Ören är ett av länets minsta och äldsta naturreservat. 

Nynäs naturreservat

nynäs naturreservat

Nynäs ligger strax norr om sjön Ruppen, i Aneby kommun.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]