Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Göra » Upptäck naturen » Åsens utmark
Huvudmeny

Åsens utmark

Bild på Åsens utmark

Naturreservatet Åsens utmark ligger strax norr om kulturreservatet Åsens by. De båda områdena knyts samman genom, den så kallade, utmarksleden.

Åsens utmark är en del av de historiska utmarkerna till Åsens by. Utmarkerna användes för kreatursbete, vedtäkt och för att försörja byn med byggnadsmaterial. Åsens utmark övergavs relativt tidigt som betesmark och granskog har under 1900-talet slutet sig över området. Gamla hagmarksträd i form av tallar, björkar, sälgar, aspar och spärrgreniga granar står nu spridda i en delvis tät blandskog. Längs med sjön Ruppen växer en strandskog med klibbal. Naturreservatet har höga naturvärden knutna till prioriterade bevarandevärden i form av äldre tall, asp, sälg och björk liksom till den mer slutna och fuktiga blandskogen med riklig förekomst av gran och liggande döda träd. Sjön Ruppen är en värdefull fågelsjö och i naturreservatet finns ett fiskgjusebo i en gammal tall.

Senast kontrollerad: 2018-01-10.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]