Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Göra » Upptäck naturen » Björkenäs naturreservat
Huvudmeny

Björkenäs naturreservat

björkenäs naturreservat

Björkenäs naturreservat ligger vid sjön Örens östra strand.

Här finner du lätt ro i den vackra naturen. Reservatet omfattar ett ekrikt, varierat odlingslandskap, som vintertid förvandlas till en omväxlande skidterräng. Sommartid är det kanske badplatserna som lockar mest. Passa också på att njuta av solnedgången från någon av utsiktspunkterna!

Landskapet i Björkenäs naturreservat består av hävdade hagmarker, lövträdsbestånd, mindre skogspartier och åkrar som sluttar ner mot sjön. Att marken är hävdad betyder att den hålls efter genom exempelvis slåtter och bete. Här växer träslag som körsbär, ask, lind och hassel. Mest utmärkande är de grova ekar som står spridda i de öppna markerna.

Området är rikt på småfåglar och örter som gullviva, blåsippa och mandelblom. Betesmarkerna betas varje sommar. För att de öppna markerna ska bevaras utförs även slyröjningar varje år, främst av hagtorn och nypon som inte betas av djuren.
I reservatet går stigar genom lövskog och betesmarker, upp på utsiktsplatserna och ned till badplatsen. I Ören är det tillåtet att fiska om man köper fiskekort.

Fakta
Storlek: 85 hektar 
Ägare: Privat 
Läge: Aneby kommun, vid sjön Örens sydöstra sida, 20 kilometer nordväst om Aneby
Naturtyp: Odlingslandskap 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, strövstigar, utsiktsplatser, badområde, grillplats

Kontaktuppgifter

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Aneby/bjorkenas/Pages/index.aspx

Vägbeskrivning

Från Aneby mot Vireda. I Vireda sväng mot Örserum. Naturreservatet ligger ca 6 km norr om Vireda kyrka, vid sjön Ören. 
Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Senast kontrollerad: 2014-06-26.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]