Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Göra » Upptäck naturen » Fågelsjön Hyllingen naturreservat
Huvudmeny

Fågelsjön Hyllingen naturreservat

hyllingen

I den öppna jordbruksdalen, öster om Aneby, ligger den grunda och igenväxande sjön Hyllingen.

Sjön genomströmmas av Svartån och är en betydelsefull plats för både rastande och häckande fåglar.

Fågelsjön Hyllingen avsattes som naturreservat 1968, för att skydda sjöns rika fågelliv. Med åren har sjön vuxit igen allt mer, vilket har försämrat villkoren för en del fågelarter. Nu pågår planer för en restaurering som ska stoppa igenväxningen och locka tillbaka fåglarna.
Landskapet runt sjön är öppet, utom i söder där den kantas av en större lövdunge. Under högvattenperioder blir en stor del av området översvämmat, medan lågvattenperioder blottlägger dybankarna på sjöns botten. Till sjöns rastande fåglar hör sångsvan, brun- och blå kärrhök, skedand och småskrake. Fåglar som häckar i sjön är bland annat storspov, dubbelbeckasin, gulärla och gräshoppsångare.

Mellan 1/3 - 15/11 råder beträdelseförbud i reservatet av hänsyn till fågellivet. Det är förbjudet att gå runt i området men fågeltornet och stigen dit får användas.

Fakta
Storlek: 45 hektar
Ägare: Privat
Läge: Aneby kommun, öster om Aneby samhälle
Naturtyp: Sjö 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Anordningar: Parkeringsplats, strövstig, fågeltorn

Kontakt

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Aneby/fagelsjon-hyllingen/Pages/index.aspx

Vägbeskrivning

Från Aneby centrum: Kör norrut mot Tranås, förbi Stalpets Vattenfall. Fortsätt drygt 1 km, vid gården Äng finns parkeringsplats och orienteringstavla.

Senast kontrollerad: 2015-07-30.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]