Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Göra » Upptäck naturen » Nynäs naturreservat
Huvudmeny

Nynäs naturreservat

nynäs naturreservat

Nynäs ligger strax norr om sjön Ruppen, i Aneby kommun.

Terrängen i området är kuperad med bergknallar och branter. Området är tydligt präglad av den långa perioden av skogsbete, som är särskilt värdefull för ovanliga marksvampar och insekter.
Skogen är mycket varierad med gammal tallskog på bergkrönen, granskog i branter och sluttningar, samt lövskog vid sjön och vid gården. I reservatets södra delar växer gott om asp, där många av träden är grova och håliga. Tillgången av gamla håliga träd är av stort värde för bland annat insekter och fåglar. Arter som mindre hackspett, större hackspett, gröngöling och spillkråka trivs här. De gamla tallarna betas av tjäder och i fuktstråken hittar järpen lövträdsknopp och örter. Lodjur tillhör de mer ovanliga däggdjur som passerar området, liksom utter som regelbundet förekommer i Ruppen.

Fakta
Storlek: 26,4 hektar
Ägare: Enskilda
Läge: Aneby kommun, ca 4 km norr Haurida kyrka.
Naturtyp: Barr- och lövblandskog, igenväxt hagmark 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Det finns inga iordningställda anordningar.

Kontakt

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Aneby/nynas/Pages/index.aspx

Senast kontrollerad: 2015-07-30.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]