Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun
Huvudmeny
Tåg på stationen i AnebyEtt gott liv i en hållbar kommunKöpmansgatan

Vår kommun

Snabba fakta om Aneby kommun

Aneby är beläget på sydsvenska höglandet. Det är Jönköpings läns minsta kommun.

Senast kontrollerad: 2018-03-16.

Strategisk plan och balanserat styrkort

Ett gott liv i en hållbar kommun. Det är visionen för Aneby kommun. Visionen är fastslagen i kommunens övergripande styrdokument.

Översiktsplan 2013

Den 25:e februari 2013 antog Kommunfullmäktige i Aneby kommun en ny översiktsplan. Planen har fått kommunens nya vision som rubrik; ”Ett gott liv i en hållbar kommun”. Då inga överklaganden har inkommit vann planen laga kraft 19:e mars 2013.

Vi som har jobbat med planen är glada och stolta över vår nya översiktsplan och ser fram emot att använda den i vår löpande planering och att implementera den i kommunens övriga verksamheter. Översiktsplanen kommer att vara vägledande vid  planerings- och utvecklingsprojekt i kommunen, till exempel rörande nybyggnation av bostäder och industrier, kollektivtrafiksplanering och vindkraftsutbyggnad. Förhoppningsvis kan den även ge ledning i mellankommunala frågor och bidra till inspiration på olika håll!

Du kan läsa mer och ta del av översiktsplanen här!

Statistik om Aneby kommun - befolkningsstruktur, arbetsmarknad med mera

Evenemang
Politik och demokrati
Blankettlager
Länk till lediga jobb
Flytta till Aneby
Lämna dina synpunkter
Översiktsplan 2013
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]