Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun » Kontakta oss » Förändrad vikariehantering
Huvudmeny

Förändrad vikariehantering

Här finns info för dig som vikarie på Aneby kommun. Viss info riktar sig bara till de inom den Sociala avdelningen och annan bara till Barn- och utbildningsavdelningen.

Snabblänkar

   Inloggningssida för Time Care Pool
   Information om löneuppgift
   Självservice | Lön- och HR-portal
   Självservice | Mobilanpassad portal
   Elektronisk tidrapport i Aneby kommun

Viktigt! Vill du kvarstå som vikarie eller finnas tillgänglig för extra arbete måste du fylla i följande blankett och lämna till samordnare eller närmsta chef så snart som möjligt. 

 

Vad innebär det för mig som timanställd?

1

Som timvikarie i Aneby kommun ska du ha ett användarkonto för att kunna använda kommunens datorer och för att läsa din löneuppgift i ett system som vi kallar Självservice. Från och med april 2015 skickar vi nämligen inte längre lönespecen som papper.

Läs mer här: www.aneby.se/lonespec

2

Det är också i självservice som du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade. Registrera ditt mobilnummer och din e-post för att kunna ta emot bokningar för jobb.

3

För att du ska bli aktuell för arbete är det viktigt att du håller din kalender i Time Care Pool uppdaterad med de tider du kan tänka dig arbeta. Detta ersätter det dokument som i vissa verksamheter inom Sociala avdelningen kallats för ”Lediga tider”.

4

Arbetar du inom sociala avdelningen kommer dina tider automatiskt att bli lön om du arbetar inom följande verksamheter:

  • Antuna plan 2, 3, Rosenborg och Antuna natt
  • Hemvård, korttidsboende och nattpatrull
  • Sjuksköterskeverksamheten

OBS! Övriga tider ska registreras i en tidrapport för att du ska få lön för dem.

Läs mer här: www.aneby.se/tidrapport

5

Om du blir sjuk med mera

Om du som timvikarie blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn ska du ringa din arbetsplats och bemanningsplanerare/samordnare för att meddela detta.

Om frånvaron gäller ett pass som du registrerar i en tidrapport noterar du sjukdom/vård av sjukt barn i kommentarskolumnen.

Om frånvaron gäller ett pass inom de verksamheter som hanteras med automatik från Time Care Pool behöver du inte göra något efter att ha meddelat din frånvaro till bemanningsplanerare/samordnare utan de hanterar detta.

OBS! Om du inte meddelar frånvaro eller förändringar av ett bokat pass kan du bli återbetalningsskyldig eller avskild från din anställning.

Har du arbetat längre eller kortare än din bokning?

Har du blivit beordrad att arbeta längre på ett pass som du ska registrera i tidrapport, notera detta i kommentarsfältet och hur mycket tid det gäller.

I övriga fall ta kontakt med din bemanningsplanerare/samordnare.

 

Vad innebär det för mig som månadasanställd som idag hanterar mina tider i Time Care Planering?

OBS! Gäller endast dig som arbetar på Antuna plan 2 och 3, Antuna natt, Nattpatrull, Korttidsavdelningen, Rosenborg och Sjuksköterskegruppen

1

Det är viktigt att du i Självservice håller dina kontaktuppgifter uppdaterade då dessa uppgifter kommer över till Time Care Pool och används för bokning. Registrera därför ditt mobilnummer och din e-post för att kunna ta emot bokningar för jobb. Läs mer om hur du gör i denna guide:

2

För att du ska bli aktuell för arbete är det viktigt att du håller din kalender i Time Care Pool uppdaterad med de tider du kan tänka dig arbeta. Detta ersätter det dokument som i vissa verksamheter inom Sociala avdelningen kallats för ”Lediga tider”.

3

När du blir bokad för ett pass sker detta i regel som SMS. Tiden kommer sedan automatiskt att bli till ett arbetspass som går över till Time Care planering och hamnar i din tidbank, förutom i de fall du enligt lokalt avtal har rätt till annan kompensation. Detta hanteras då av samordnare. Du behöver alltså inte registrera avvikande tjänstgöring i självservice, annat än om passet du gör blir längre än vad bokningen avsåg.

 

Vad innebär det för mig som arbetar deltid och vill jobba extra?

OBS! Gäller endast dig som arbetar inom hemvården.

1

Det är viktigt att du i Självservice håller dina kontaktuppgifter uppdaterade då dessa uppgifter kommer över till Time Care Pool och används för bokning. Registrera därför ditt mobilnummer och din e-post för att kunna ta emot bokningar för jobb. Läs mer om hur du gör i denna guide:

2

För att du ska bli aktuell för arbete är det viktigt att du håller din kalender i Time Care Pool uppdaterad med de tider du kan tänka dig arbeta. Detta ersätter det dokument som i vissa verksamheter inom Sociala avdelningen kallats för ”Lediga tider”.

3

När du blir bokad för ett pass sker detta i regel som SMS. När du blivit bokad och arbetet ditt pass registrerar du detta som avvikande tjänstgöring i Självservice.

Senast kontrollerad: 2017-03-27.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]