Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun » Kontakta oss » Information till vikarie inom Sociala avdelningen
Huvudmeny

Information till vikarie inom Sociala avdelningen

Välkommen som vikarie till Aneby kommun. Vi hoppas att du kommer att trivas. Läs infon nedan så att du är redo inför när du startar din anställning. Kom ihåg att du alltid kan fråga en kollega om du är osäker. 

Snabblänkar

   Inloggningssida för Time Care Pool
   Information om löneuppgift
   Självservice | Lön- och HR-portal
   Självservice | Mobilanpassad portal 
   Elektronisk tidrapport i Aneby kommun

Blankett att fylla i, skriva ut och lämna in

Hur du gör för att anmäla arbetstider, lön, rapportera frånvaro med mera

Som timvikarie i Aneby kommun ska du ha ett användarkonto för att kunna använda kommunens datorer och för att läsa din löneuppgift i ett system som vi kallar Självservice. Vi skickar inte din lönespec som papper.

Läs mer här: www.aneby.se/lonespec

Det är också i självservice som du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade. Registrera ditt mobilnummer och din e-post för att kunna ta emot bokningar för jobb.

För att du ska bli aktuell för arbete är det viktigt att du håller din kalender i Time Care Pool uppdaterad med de tider du kan tänka dig arbeta. 

Om du behöver rapportera frånvaro

Om du som timvikarie blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn ska du ringa din arbetsplats och bemanningsplanerare/samordnare för att meddela detta.

Om frånvaron gäller ett pass inom de verksamheter som hanteras med automatik från Time Care Pool behöver du inte göra något efter att ha meddelat din frånvaro till bemanningsplanerare/samordnare utan de hanterar detta.

OBS! Om du inte meddelar frånvaro eller förändringar av ett bokat pass kan du bli återbetalningsskyldig eller avskild från din anställning.

Har du arbetat längre eller kortare än din bokning?

Har du arbetat länge eller kortare än din bokning så ska du kontakta din bemanningsplanerare/samordnare.

Introduktionsmaterial

För att kunna utföra ditt arbete är det viktigt att du känner till hur du ska utföra din arbetsuppgifter. För att hjälpa dig på vägen har vi tagit fram ett antal filmer och texter som kommer att guida dig fram. Att gå igenom allt nedanstående material är obligatoriskt.

Ny på jobbet

Vill du anmäla vilket konto din lön ska sättas in på?

Ta kontakt med Gunnel, alternativt Helena

Hur man vårdar

När omsorgen brister

Rapporteringsskyldighetsblankett finns här att ladda ner. Du ska lämna in den till ansvarig enhetschef. 

Sekretess

Sekretess- och tystnadspliktsblankett finns här att ladda ner. Du ska lämna in den till ansvarig enhetschef. 

Hygien och personlig omvårdnad gentemot vårdtagaren

Ta alltid hänsyn till vårdtagarens egna önskemål. Uppmuntra vårdtagaren till att själv utföra det han/hon klarar. Kommunen har också hygienrutiner som din chef tillhandahåller.

Tänk på:

 • Vid omvårdnadsarbete skall plastförkläden användas.
 • Tvätta uppifrån och ner.
 • Olika handdukar till övre och nedre toalett.
 • Skölj noggrant bort tvålrester och torka ordentligt torrt.
 • Dusch eller helavtvättning vanligtvis 1 gång/vecka.
 • OBS! Var noggrann med handhygienen.

Övre toalett:

 • Ögon (utan tvål) tvättas alltid utifrån och in mot näsan.
 • Ansikte, öron- tops i vinklar ej i hörselgång, hals.
 • Händer, armar, armhålor.

Nedre toalett:

 • Könsorgan, ljumskar, insida av lår.
 • På män noggrann rengöring under förhuden, men se till att förhuden dras tillbaka.
 • Stjärt, ändtarmsöppning.
 • Använd skyddshandskar.

Munhygien: 

 • Tandborstning sker morgon och kväll.
 • Kontrollera om det finns tandprotes, bryggor, implantat o.s.v.
 • Tandproteser tas ur munnen och borstas. Fråga om vårdtagaren vill ha dem i munnen på natten, annars förvaras de i vatten. 

Munvård är särskilt viktig för de vårdtagare som är svårt sjuka och sängliggande. Särskild munvårdsbricka kan då användas med t.ex. lypsyl, munvårdstops och spray. Brukare som har rätt till nödvändig tandvård (tandvårdsintyg) har individuella munvårdskort där det framgår hur munhygienen skall utföras.

Personalens personliga hygien och klädsel

Var speciellt noga med handhygienen.

Hygien:

 • Rengör händerna mellan varje besök hos brukarna.
 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten.
 • Använd handsprit.
 • Naglarna skall vara kortklippta.
 • Piercering i ansiktet bör undvikas.
 • Ringar och klockor är ej tillåtna i arbetet, av hygieniska skäl.
 • Stora ringar i öron är ej tillåtet p.g.a. skaderisken vid ev. ihakning.

Klädsel (gäller enbart för dig som inte fått arbetskläder från jobbet):

 • Bär plagg som lätt går att tvätta - helst bomullskläder som tål tvätt i 60°.
 • Använd kortärmat.
 • Kläderna skall vara bekväma och lätt tillåta olika arbetsställningar.
 • Jumper eller T-shirt skall täcka magen.
 • Kjol eller shorts skall ej vara korta. 

application/pdf Hygienrutiner (493,83 kB)

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler i kommunal vård och omsorg from Region Jönköpings län on Vimeo.

Tobakspolicy – rökfri arbetstid

Vi är måna om din och din omgivnings hälsa. Aneby kommun har rökfri arbetstid för att du och dina kollegor ska få en bättre hälsa och arbetsmiljö. Syftet med rökfri arbetstid är att anställda i Aneby kommun inte utsätts eller utsätter sina medarbetare, vård- och omsorgstagare, barn, elever eller besökare i kommunens verksamheter för hälsorisk eller dålig lukt på grund av tobaksrök. Alla medarbetare har ett ansvar för att bidra till att Aneby kommuns arbetsplatser är rökfria. 

Det innebär att

 •  Rökning sker på obetalda raster, till exempel lunchrast
 •  Måltidsuppehåll jämställs med obetald rast om verksamheten tillåter att man byter om till privata kläder.
 •  Rökning sker i privata kläder och ombyte till dessa sker på den obetalda rasten.
 •  Aneby kommun är en rökfri arbetsplats och därför sker inte rökning i direkt anslutning till arbetsplatsen, till exempel entréer, balkonger eller luftintag. Detta med hänsyn till såväl medarbetare som besökare.
 •  Användning av E-cigaretter likställs med rökning.

application/pdf Tobakspolicy (72,78 kB)

Social dokumentation

Social dokumentation är den dokumentation som personal inom äldre och funktionshinderomsorgen skriver ner i samband med utförandet av den hjälp och det stöd som personen beviljats enligt socialtjänstlagen eller LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Att dokumentera är en skyldighet enligt gällande lagstiftning.

I Aneby kommun dokumenterar personalen i hemvården/nattpatrull i Mobipen, särskilt boende i Procapita och personliga assistenter i Mobipen. Läs dokumentation om dina brukare i början av arbetspasset, så att du är informerad om viktiga händelser innan du träffar brukaren. Du kommer att få inloggningsuppgifter till det dokumentationssystem som du ska dokumentera i då du börjar ditt vikariat eller din brevidgång.

Hur ska man dokumentera?

Då man dokumenterar ska man göra det med respekt för den enskildes integritet, d.v.s. inga värderande omdömen. Det är det som avviker från planeringen som ska dokumenteras, t.ex. viktiga händelser som påverkar brukaren, försämrat hälsotillstånd, förbättrat hälsotillstånd, ökat/minskat hjälpbehov, om någon inte öppnade eller inte var hemma, uteblivet besök och även anledning till uteblivet besök. Beskriv korrekt och sakligt vad som hänt och använd ett enkelt och tydligt språk. Det är viktigt att notera vilken åtgärd som man gjort. Beskriv person och händelser på det sätt som du själv skulle vilja bli beskriven. Ställ frågan: skulle jag själv vilja att någon skrev så här om mig?

Exempel på vad och hur man dokumenterar:

”XX ringde och vill inte ha kvällsbesök 3/7 eftersom hans anhöriga är där då, de hjälper honom”

”XX ramlade på golvet i köket idag, hade ont i höger höft. Kontaktade sjuksköterska som beställde ambulans och skickade in henne till sjukhuset. Har skrivit avvikelse.” 

”XX hade svårt att gå idag, har behov av två personer som hjälper till vid förflyttning. Har kontaktat enhetschef och sjukgymnast”

Exempel på hur man inte dokumenterar:

”XX har gapat och skrikit hela dagen idag så jag har fått ont i huvudet”

”XX har varit jobbig idag”

I vårdtagarpärmen/mappen hittar du information som är viktig att känna till om brukarna. Varje brukare har en upprättad genomförande/arbetsplan. Där finns det beskrivit vad, hur och när insatserna skall utföras och vad som är målet med dem. Det är var och ens ansvar att ta del av denna information om varje vårdtagare. Läs den!

Brand

När du börjat din anställning kommer du att ha en bredvidgångsperiod då du blir upplärd om det dagliga arbetet. Vid denna bredvidgång ska du fråga om hur du gör ifall det börjar brinna. 

Informationssäkerhet

DISA är en datoriserad informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB står bakom DISA.

Utbildningen tar upp åtta områden inom informationssäkerhet; lösenord, mobila enheter, skadlig kod, sociala medier, e-post, säkerhetskopiering, säkert beteende samt spårbarhet och loggning. Du kan genomföra utbildningen via nedanstående länk. Utbildningen tar cirka 20 minuter.

Länk: disa.msb.se

Senast kontrollerad: 2018-04-12.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]