Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun » Kontakta oss » Politiker » Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning
Huvudmeny

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning

Aneby kommun arbetar för att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och arbetar för rättigheter, bemötande, tillgänglighet och mot diskriminering.

Kommunen ska främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning, och i nära samarbete med de medlemsorganisationer som är betydelsefulla i detta arbete. Syftet är att stödja goda levnadsmiljöer i kommunen.

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning, är ett viktigt forum för samråd och dialog mellan den kommunala förvaltningen och organisationerna genom deras företrädare. Rådet ska ges verkliga möjligheter att fullgöra sina uppgifter och dess synpunkter ska beaktas.

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning

Jimmy Henriksson
Jimmy Ekström (L)

Ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sociala utskottet. Ordförande i Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning.
Mobil: 0733-16 26 20
Skicka e-post till: Jimmy Ekström (L)

 
Arijana Jazic
Arijana Jazic (S)

Oppositionsråd. 2:e vice ordförande kommunstyrelsen. Ledamot kommunfullmäktige, allmänna utskottet, Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning.
Mobil: 073-529 19 20
Skicka e-post till: Arijana Jazic (S)

 
Fredrik Bodin
Fredrik Bodin (S)

Ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning. Ersättare valnämnden. Ersättare barn- och utbildningsutskottet.
Mobil: 070-686 84 32
Skicka e-post till: Fredrik Bodin (S)

 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]