Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun » Kontakta oss » Politiker » Kommunrevisionen
Huvudmeny

Kommunrevisionen

Revisorerna är kommunfullmäktiges och allmänhetens kontroll av hur de kommunala resurserna används.

Revisorernas uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunens olika verksamhetsområden. Granskningen bidrar till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.

Kommunallagen och "God revisionssed" ligger till grund för granskningen.

Bland revisorerna utser fullmäktige lekmannarevisorer i kommunens bolag och stiftelser, såsom AMAQ, Stiftelsen Aneby Bostäder och Stiftelsen kulturreservatet Åsens by.

Kommunrevisionen

Anders Forssblad
Anders Forssblad (S)

Ledamot överförmyndarnämnden
Tel: 0380-407 27
Mobil: 070-559 84 38
Skicka e-post till: Anders Forssblad (S)

 
Birger Bergwall
Birger Bergvall (S)

Ordförande kommunrevisionen.
Tel: 0381-700 76
Mobil: 070-650 41 68
Skicka e-post till: Birger Bergvall (S)

 
Peter Gladewitz
Peter Gladewitz (C)

Ledamot kommunrevisionen.
Tel: 0380-453 74
Mobil: 070-538 93 86
Skicka e-post till: Peter Gladewitz (C)

 
Magnus Ardeby
Magnus Ardeby (KD)

Ledamot kommunrevisionen.
Tel: 0380-412 21
Skicka e-post till: Magnus Ardeby (KD)

 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]