Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun » Kontakta oss » Tjänstemän » Samhällsbyggnadsavdelningen
Huvudmeny

Samhällsbyggnadsavdelningen

Avdelningens ansvar omfattar tre olika områden,  plan- och byggverksamhet, miljö- och hälsa samt räddningstjänst. Avdelningen ansvarar även för energi- och klimatfrågor, natur- och kulturmiljövård samt infrastruktur och kollektivtrafikfrågor.

Aneby kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
Box 53
578 22 Aneby

e-post: tillsynsnamnden@aneby.se

Samhällsbyggnadsavdelningen

Michael Wirestam

Samhällsbyggnadschef
Tel: 0380-461 89
Skicka e-post till: Michael Wirestam

 

Miljöenheten

Torbjörn Aronsson

Livsmedelsinspektör/naturvårdshandläggare
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Torbjörn Aronsson

 

Plan- och byggenheten

Fredrik Bogar

Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Tel: 0380-461 77
Skicka e-post till: Fredrik Bogar

 

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Aneby kommun består av en heltidsanställd räddningschef, en heltidsanställd ställföreträdande räddningschef och 20 deltidsbrandmän.

Räddningstjänsten arbetar med:

  • Traditionell räddningstjänst
  • Hjärtstoppslarm genom avtal med regionen
  • Förebyggande arbete
  • Utbildning inom brandskydd, heta arbeten etc
  • Krisberedskap 
Bo Christensson

Räddningschef
Tel: 0380-462 00
Skicka e-post till: Bo Christensson

 
Tobias Arvåsen

Ställföreträdande räddningschef
Tel: 0380-462 51
Skicka e-post till: Tobias Arvåsen

 
Brandstationen Expedition

Tel: 0380-462 50

 

Energi- och klimatrådgivning

Aneby, Eksjö och Tranås kommuner samarbetar för att kunna ge våra kommuninvånare saklig och opartisk rådgivning. Kontaktuppgifter till din lokala energi- och klimatrådgivare finns nedan.

Boo Nordin

Energi- och klimatcoach
Tel: 0140-681 00
Skicka e-post till: Boo Nordin

 
Anna Samson

Energi- och klimatrådgivare, Tranås
Tel: 0140-681 91
Skicka e-post till: Anna Samson

 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]