Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun » Kontakta oss » Tjänstemän » Sociala avdelningen
Huvudmeny

Sociala avdelningen

Avdelningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsinsatser och fritidsverksamhet. Från och med årsskiftet 2012-2013 bedriver Aneby kommun hemsjukvård i egen regi.

Sociala avdelningen

Mikael Fornander

Socialchef
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Mikael Fornander

 
Ellinor Tryggvesson

Verksamhetsutvecklare IT
Tel: 0380-461 90
Skicka e-post till: Ellinor Tryggvesson

 
Elisabet Lind

Utvecklingsledare
Tel: 0380-461 93
Skicka e-post till: Elisabet Lind

 
Liselott Nordek

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Tel: 0380-461 04
Skicka e-post till: Liselott Nordek

 
Emma Johnsson

Chef för daglig verksamhet
Tel: 0380-464 50
Skicka e-post till: Emma Johnsson

 

Ordinärt boende | Korttidsboende

Elenor Råsberg

Enhetschef Ordinärt boende
Tel: 0380-461 94
Skicka e-post till: Elenor Råsberg

 

Ordinärt boende | Hemvård - Nattpatrull - Trygghetsboende

Elin Joelsson

Enhetschef Hemtjänst
Tel: 0380-461 43
Skicka e-post till: Elin Joelsson

 
Helena Ramde

Samordnande undersköterska
Tel: 0380-464 20
Skicka e-post till: Helena Ramde

 

Ordinärt boende | Personlig assistans

Elisabet Lang

Enhetschef
Tel: 0380-462 59
Skicka e-post till: Elisabet Lang

 

Myndighetsenheten

Fredrik Axelsson

Enhetschef, myndighetsenheten
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Fredrik Axelsson

 

Myndighetsenheten | Ekonomi- och vuxenteamet

Louise Svenson

Teamledare
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Louise Svenson

 
Lena Sandell

Socialassistent
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Lena Sandell

 
Sandra Johansson

Socialsekreterare
Tel: via växel: 0380-461 00
Skicka e-post till: Sandra Johansson

 
Gabriella Fjordmark

Socialsekreterare
Tel: via växel: 0380-461 00
Skicka e-post till: Gabriella Fjordmark

 
Karin Osiak

Socialsekreterare
Tel: via växel: 0380-461 00
Skicka e-post till: Karin Osiak

 
Alexander Alterot

Socialsekreterare
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Alexander Alterot

 

Myndighetsenheten | Barn- och ungdomsteamet

Sanna Larsson

Teamledare
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Sanna Larsson

 
Liselotte Qwarfordt

Socialsekreterare
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Liselotte Qwarfordt

 
Jonathan Friberg

Socialsekretare
Tel: 0380-461 00
Skicka e-post till: Jonathan Friberg

 
Sara Oudhuis

Socialsekreterare
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Sara Oudhuis

 

Myndighetsenheten | Biståndshandläggning

Yvonne Moberg

Teamledare /biståndshandläggare
Tel: 0380-461 38
Skicka e-post till: Yvonne Moberg

 
Elin Monell

Biståndshandläggare
Tel: 0380-464 46
Skicka e-post till: Elin Monell

 
Frida Karlström

Biståndshandläggare
Tel: 0380-464 56
Skicka e-post till: Frida Karlström

 
Lotta Rosén

Socialassistent
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Lotta Rosén

 

Arbetsmarknadsenheten

Åke Johansson

Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten och Daglig sysselsättning
Tel: 0380-462 61
Skicka e-post till: Åke Johansson

 
Anders Hildingsson

Praktiksamordnare
Tel: 0380-462 62
Skicka e-post till: Anders Hildingsson

 
Kent Bohman

Praktiksamordnare
Tel: 0380-46 264
Skicka e-post till: Kent Bohman

 
Petra Enell

Arbetsledare
Tel: 0380-461 84
Skicka e-post till: Petra Enell

 
Anna Carlsson

Arbetsledare
Tel: 0380-46 181
Skicka e-post till: Anna Carlsson

 
 
Lage Thorstensson

Arbetsledare
Mobil: 0380-46 609

 
 
Anette Svärd

Fritidsassistent
Tel: 0380-46152

 
Maria Ekholm

Butiksansvarig, Secondhandbutiken Brunnsboden
Tel: 0380-46 171
Skicka e-post till: Maria Ekholm

 

Öppenvård

Elisabet Lang

Enhetschef
Tel: 0380-462 59
Skicka e-post till: Elisabet Lang

 
Amanda Bengtsson

Behandlingssekreterare. Barn, familj och familjecentralen
Tel: 0380-462 67

 
Beatrice Landin

Behandlingssekreterare, ungdomsbehandlare
Tel: 0380-462 56

 
Sven-Erik Fredriksson

Boendestödjare
Tel: 0380-462 78

 
Indika Alge

Boendestödjare
Tel: 0380-462 53

 
Irene Johansson

Boendestödjare
Tel: 0380-462 55

 
Annica Wahlström

Psykiatrisköterska
Tel: 0380-464 51
Skicka e-post till: Annica Wahlström

 
Susanne Johansson

Behandlingssekreterare, barn och Familj
Tel: 0380-462 69
Skicka e-post till: Susanne Johansson

 
Rickard von Malmborg

Behandlingssekreterare, Missbruk
Tel: 0380-462 65
Skicka e-post till: Rickard von Malmborg

 
Ingela Björk

Boendestödjare
Tel: 0380-462 63
Skicka e-post till: Ingela Björk

 
Paula Cooper-Love

Boendestödjare
Tel: 0380-462 47

 
Ritha Johansson

Boendestödjare
Tel: 0380-462 57

 

Hälso- och sjukvård

Berit Ram

Demenssjuksköterska
Tel: 0380-461 45 (telefontid tisdag, onsdag och torsdag kl 11:00-12:00)
Skicka e-post till: Berit Ram

 
Christin Gillberg

Samordnare för anhörigstöd
Tel: 0380-465 05 (telefontid tisdagar kl 08:00-09:30)
Skicka e-post till: Christin Gillberg

 
Kathleen Wester

Fysioterapeut
Tel: 0380-465 36
Skicka e-post till: Kathleen Wester

 
Sjuksköterska Särskilt boende

Tel: via växel 0380-461 00 (telefontid kl. 11:00-11:30)

 
Sjuksköterska Hemsjukvård

Tel: via växel 0380-461 00 (telefontid kl. 11:00-11:30)

 

Rehabenheten

 
Karin Kronström

Arbetsterapeut, ordinärt boende
Tel: 0380-461 39
Skicka e-post till: Karin Kronström

 
Cecilia Forsberg

Arbetsterapeut, funktionshinderomsorg
Tel: 0380-461 82
Skicka e-post till: Cecilia Forsberg

 
Louise Sundeborg

Arbetsterapeut, särskilt boende Antuna
Tel: 0380-465 34
Skicka e-post till: Louise Sundeborg

 
Linnea Rydén

Arbetsterapeut
Tel: 0380-462 68
Skicka e-post till: Linnea Rydén

 

Särskilt boende (Rosenborg, Antuna)

Marie Quvang

Undersköterska/samordnare
Tel: 0380-46168
Skicka e-post till: Marie Quvang

 

Särskilt boende | funktionshindrade Lundmarksgatan, Storgatan 60

 

Intregrationsenheten

Ragnhild Sjöström

Enhetschef, intregrationsenheten
Tel: 0380-464 44
Skicka e-post till: Ragnhild Sjöström

 
Emma Johnsson

Boendechef/boendeansvarig och ansvarig för mottagande av ensamkommande barn
Tel: 0380-464 50
Skicka e-post till: Emma Johnsson

 
Sanna Larsson

Socialsekreterare
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Sanna Larsson

 
Karin Larsson

Socialsekreterare
Tel: via växel 0380-461 00
Skicka e-post till: Karin Larsson

 
Nahide Herati

Flyktingassistent
Tel: 0380-461 00
Skicka e-post till: Nahide Herati

 
Hussain Ali Hassan

Flyktingassistent
Tel: 0380-461 00
Skicka e-post till: Hussain Ali Hassan

 
Eva Hertzman

Flyktingsamordnare/teamledare
Tel: 0380-461 00
Skicka e-post till: Eva Hertzman

 
Maja Lindov

Flyktinghandläggare
Tel: 0380-461 00
Skicka e-post till: Maja Lindov

 
Linn Eklund

Flyktingassistent
Tel: 0380-46211
Skicka e-post till: Linn Eklund

 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]