Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun » Landsbygdsutveckling » Pengar att söka för att utveckla landsbygden
Huvudmeny

Pengar att söka för att utveckla landsbygden

Stenbunden hagmark

Stenbunden hagmark

Nu finns pengar att söka för att utveckla landsbygden. Sommenbygd-Vätterstrand (tidigare Leader Sommenbygd) ger möjlighet att söka upp till 40.000 kronor för föreningar, företag, organisationer och privatpersoner som har idéer om att utveckla landsbygden.

I Sommenbygd-Vätterstrand samverkar kommunerna Aneby, Boxholm, Jönköping (församlingarna Visingsö, Gränna, Lekeryd, Skärstad/Ölmstad samt Hakarps landsbygd), Kinda, Tranås, Ydre och Ödeshög för att utveckla landsbygden. Som ett led i arbetet erbjuds nu föreningar, organisationer, företag och privatpersoner att söka stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt. Har ni en idé kring en aktivitet ni vill genomföra eller marknadsföra, om ni vill göra en förstudie, pröva en ny idé, investera i eller bygga någonting är ni välkomna med er ansökan.

I Sommenbygd-Vätterstrands lokala utvecklingsstrategi har vi antagit en vision som säger att Sommenbygd-Vätterstrand är en modern och tillgänglig landsbygd där vi lever ett hållbart klimatsmart liv. Följande områden vill vi arbeta med för att nå visionen:

  • Hållbar livskvalitet – där är fokus på individens hälsa, engagemang och kunskap
  • Lokala resurser – vi vill ta vara på lokala resurser för att utveckla nya produkter och tjänster
  • Modern landsbygd – vi vill bidra till service, infrastruktur och mångfald
  • Unga på landsbygden – vi vill att ungas engagemang, entreprenörskap och försörjningsmöjligheter ska öka.
Vandringsled

Vandringsled. Foto: Gunnar Lundquist

Flera hjälps åt att finansiera

Vi strävar efter ett trepartnerskap vilket innebär att vi vill att projekt som får finansiering från Sommenbygd-Vätterstrand är förankrade och genomförs i samverkan mellan olika parter: offentlig, privat och/eller ideell. Det betyder att flera parter hjälps åt att finansiera och genomföra projektet. Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand står för en del av finansieringen och ni som genomför projektet står för en lika stor del, antingen genom eget arbete eller genom att bidra med pengar eller andra resurser.

I ett projekt kan ni söka max 40.000 kronor från Sommenbygd-Vätterstrand. I ansökan beskriver ni vad er egen insats består av. Er egen insats ska vara värd lika mycket som det belopp ni söker. En arbetstimme är värd 200 kronor.

Ansökningar behandlas löpande

I ansökan beskriver ni er idé, vilka ni är och hur ni kommer att arbeta. Ansökningarna som kommer in behandlas löpande och varje månad beslutar styrelsen för Sommenbygd-Vätterstrand vilka ansökningar som får stöd.

Utbetalning till beviljade projekt sker vid projektstart. Då betalas halva summan ut som ett förskott. Under projekttiden håller ni kontakt med och får besök av en fadder från Sommenbygd-Vätterstrand som följer hur projektet går. När ni genomfört ert projekt skriver ni en enkel redovisning till oss vad ni gjort, vilka kostnader ni haft och vilket resultat er satsning har gett. Skicka gärna med bilder, pressklipp eller annat material från ert landsbygdsutvecklingsprojekt. När er redovisning har godkänts betalas resterande belopp ut.

Skördetröska

Skördetröska

Projekt som hjälper till att uppfylla våra mål kan få stöd från Sommenbygd-Vätterstrand. Ni måste kunna svara ja på minst en av nedanstående fyra frågeställningar för att ni ska kunna söka pengar.

Kan projektet hjälpa till att nå något eller några av följande mål:

1. Hållbar livskvalitet

Mål: Män och kvinnor som bor i området är friska, aktiva och lever ett hållbart liv, har kunskap om bygden och är goda ambassadörer

Innebär projektet att människor aktiverar sig, bygger kunskap om hälsa, friskvård, kost eller miljö, klimat, natur? Engagerar sig individen för sin egen hälsa och områdets utveckling? Innebär projektet att människor kan lära sig mer om bygden, naturen, historien, kulturen, lokala förutsättningar? Bygger individen kunskap om vår bygd? Om sin egen möjlighet att hålla sig frisk? Hur det egna dagliga agerandet påverkar vår miljö? Innebär projektet sociala aspekter, möten mellan människor, inbjudan till nya invånare?

2. Lokala resurser

Mål: Företagande baserat på lokala resurser ökar

Innebär projektet att företagsidéer kan utvecklas som är baserade på lokala resurser som naturen, lokala traditioner, lokal mat, skog, kultur, fysiska eller immateriella värden? Eller att befintliga företag utvecklar nya produkter enligt ovan? Har ansökan fokus på råvaror, förädling eller försäljning av mat och dryck? Bidrar ansökan till utveckling av skogens tillgångar eller bygger ansökan på att utveckla nya produkter eller tjänster som har skogen som bas? Bidrar ansökan till utveckling av platsbunden turism, kulturturism, turism med naturen som bas eller på annat sätt öka turismen eller lönsamheten i området? Utvecklas nya lokala produkter eller tjänster?

Byvägen

Byvägen

3. Modern landsbygd

Mål: Området har hög tillgänglighet – här ska man både kunna bo och försörja sig

Innebär projektet ett bidrag till att det blir mer trevligt att bo här eller flytta hit? Innebär projektet en möjlighet för nytt företagande eller innebär det möjligheter för det befintliga näringslivet? Inbjuder ansökan till integration? Ökar förutsättningarna för service? Bidrar ansökan till förbättrade möjligheter till infrastruktur?

4. Unga på landsbygden

Mål: Ungas engagemang, entreprenörskap och försörjningsmöjligheter ökar

Innebär projektet att unga själva utvecklar idéer, genomför aktiviteter, samverkar, interagerar och engagerar sig, innebär ansökan att möjligheter för unga att genom eget ansvar förbättra möjligheterna att kunna bo och försörja sig i vårt område?

Mer information och ev frågor

Har du frågor kring ditt projekt eller hur ni ska gå tillväga, kontaktar ni Ola Gustafsson, 0380-462 77, ola.gustafsson@aneby.se

Samtliga foton: Gunnar Lundquist

Här finns blanketter att hämta i PDF-format:

application/pdf Projektdagbok (58,52 kB)

Senast kontrollerad: 2015-11-19.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]