Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun » Medborgarundersökning
Huvudmeny

Medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån, SCB, har på kommunens uppdrag genomfört en medborgarundersökning under våren 2013.

Medborgarundersökningen har gjorts bland 500 Anebybor i åldrarna 18-84 år som har fått chansen att svara. Frågorna handlar om hur man som medborgare uppfattar Aneby kommun som plats för att leva och bo på, samt även hur man kan rekommendera andra att välja Aneby kommun som boplats.

I undersökningen ställs frågor inom alla områden som rör den kommunala verksamheten, samt även ett antal frågor som handlar om hur samhällslivet är i kommunen avseende arbetsmöjligheter, fritidsaktiviteter, handelsmöjligheter med mera. 

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Aneby kommun som en plats att leva och bo på är 56, att jämföras med 57 vid motsvarande undersökning för två år sedan. Bland de 137 deltagande kommunerna i undersökningen hösten 2012-våren 2013 är snittet 59. Aneby kommuns resultat är således något lägre än snittet, men inom den felmarginal som gör att resultatet inte är statistiskt säkerställt.

Framförallt sticker Aneby ut i positiv bemärkelse i jämförelse med kommuner i samma storleksordning (mindre än 10.000 invånare) när det gäller arbetts-, utbildnings- och fritidsmöjligheter. När det gäller bostäder, kommunikationer och kommersiellt utbud upplevs vi vara på samma nivå som kommuner i samma storleksklass.

Medborgarundersökningen genomförs inom tre områden:

  • Nöjd-region-index där man mäter hur bra medborgarna tycker att det är att bo och leva i sin kommun
  • Nöjd-medborgar-index där man sätter betyg på kommunens verksamheter
  • Nöjd-inflytande-index där man får svara på frågor om möjlighet till inflytande och påverkan och hur bra kommunens information fungerar

Här kan du läsa resultatet av hela undersökningen:

 

Senast kontrollerad: 2013-10-28.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]